AKTUALNOŚCI

IJHARS o jakości mięsa drobiowego

Na terenie całego kraju inspektorzy IJHARS przeprowadzili kontrole mięsa drobiowego na etapie produkcji. Na 65 skontrolowanych podmiotów nieprawidłowości wykryto w 23. Badano cechy organoleptyczne mięsa, parametry fizykochemiczne i znakowanie.

Nie stwierdzono ani jednego przypadku nieprawidłowości jeżeli chodzi o cechy organoleptyczne. W 18 próbkach stwierdzono zawyżoną ilość wody. Na 112 partii mięsa w 10 znaleziono nieprawidłowości w oznakowaniu.

Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim: nieprawidłowej nazwy kawałków tusz drobiu (4 partie), podania w niewłaściwy sposób informacji o pochodzeniu produktu (2 partie), braku wskazania stanu termicznego mięsa, w którym było wprowadzane do obrotu (2 partie), braku numeru partii produkcyjnej (2 partie), braku informacji o klasie jakości mięsa na etykiecie (1 partia).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali 3 decyzje administracyjne wymierzające kary pieniężne na kwotę 112 000 zł za wprowadzenie do obrotu 3 partii mięsa drobiowego o łącznej masie 6,9 t o zawyżonej zawartości wody – zafałszowanego. Poza tym na osoby odpowiedzialne nałożono 9 mandatów karnych. Wszczęto 16 postępowań administracyjnych oraz wydano 8 zaleceń pokontrolnych.

Na podstawie materiału IJHARS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może to Cię zainteresuje?
Close
Back to top button