Krajowa Federacja

Krajowa Federacja
Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Paweł Podstawka – przewodniczący
Radosław Wiśniewski – skarbnik
Marek Stasiak – sekretarz
KRS 0000388031
NIP 9562292372 
REGON 340925370 
Data rejestracji 1 czerwca 2011 r.
Adres siedziby
Rzemieślnicza 4, 87-162 Lubicz

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj jest ogólnopolskim związkiem rolniczych zrzeszeń branżowych. Celem Federacji jest skuteczna reprezentacja środowiska drobiarskiego na forum krajowym i międzynarodowym. Impulsem do powołania Federacji o zasięgu krajowym były skuteczne działania Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, które przyczyniły się do zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wymagań dobrostanu kurcząt.

Doświadczenie to pokazało, że w istniejących ramach prawnych możliwy jest efektywny udział w konsultacjach społecznych już na etapie stanowienia aktów prawnych, mających często dalekosiężne skutki dla branży drobiarskiej, a konsekwentnie również i dla polskich konsumentów drobiu.

Po konsultacjach z prof. Grzegorzem Górskim, w dniu 20 listopada 2011 r. w Toruniu doszło do spotkania przedstawicieli Wojewódzkiego Związku Hodowców Drobiu w Opolu oraz Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, którzy postanowili wystąpić do innych zrzeszeń z propozycją przystąpienia do Federacji. Zebranie założycielskie Federacji odbyło się 29 stycznia 2011 r. w Polichnie i zgromadziło blisko 60 przedstawicieli zrzeszeń regionalnych.

Po spotkaniu w Polichnie w skład Komitetu Założycielskiego Federacji weszli ostatecznie przedstawiciele czterech zrzeszeń regionalnych:

  • Kujawsko Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj,
  • Regionalnego Zrzeszenia Hodowców Drobiu w Słupsku,
  • Wojewódzkiego Związku Hodowców Drobiu w Opolu,
  • Zachodniopolskiego Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu.

Krajowa Federacja już na etapie założycielskim wykazała się aktywnością mającą na celu realizację swoich celów. Przejawem tej aktywności było m.in. spotkanie w dniu 23 lutego 2011 r. z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wznowienia działalności Komisji ds. Mięsa Białego. Również z inicjatywy Federacji w dniu 23 marca 2011 r. doszło do spotkania z przedstawicielami Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz Głównym Lekarzem Weterynarii w sprawie programów zwalczania salmonellozy.

W dniu 16 kwietnia 2011 r. w Toruniu odbyły się posiedzenia Komitetu Założycielskiego Federacji, Komitetu Organizacyjnego Federacji, który przyjął statut nowej organizacji oraz pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Federacji, która dokonała wyboru Krajowej Komisji Wykonawczej (organu zarządzającego Federacji) oraz Komisji Rewizyjnej.

Back to top button