Województwo Kujawsko-pomorskie

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie
Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Zarząd Zrzeszenia
 • Roman Wiśniewski – Prezes
 • Cezary Zawiślak – V-ce Prezes 
 • Marek Figas – V-ce Prezes 
 • Radosław Wiśniewski – skarbnik
 • Karol Kozłowski – sekretarz
 • Piotr Łęgowski – członek zarządu
 • Małgorzata Bladoszewska – członek zarządu
 
Komisja Rewizyjna
 • Lucyna Błahyj – przewodnicząca
 • Szymon Zadrożny 
 • Joanna Pańka 
 
Sąd Koleżeński
 • Henryk Rybka – przewodniczący
 • Elżbieta Motławska 
 • Radosław Jutrowski 
 
Delegaci Zrzeszenia
 • wszyscy członkowie Zarządu 
 • Artur Bączek 
 • Kamil Lutostański
NIP 8792617110
KRS 0000346079
REGON 340703296 
Data rejestracji 25 stycznia 2010 r.
Adres siedziby
Rzemieślnicza 6, 87-162 Lubicz
Uchwała nr 6/2010
Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj z dnia 17.02.2010r. w sprawie wysokości wpisowego i składki członkowskiej
Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj postanowiło, że wpisowe za każdego członka Zrzeszenia wyniesie 100 zł jednorazowo
a składka roczna 150 zł od 1000 m2 powierzchni kurnika.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Nr konta Zrzeszenia: 25 9491 0003 0000 0015 1034 0001
Back to top button