AKTUALNOŚCIMAKROEKONOMIAANALIZA CEN

KOWR o sytuacji w branży

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa                                                                             Nr 19/2024

 

RYNEK MIĘSA

 

SKUP ŻYWCA RZEŹNEGO W POLSCE[1]

Według danych meldunkowych GUS w okresie styczeń–kwiecień 2024 r. do podmiotów skupujących łącznie dostarczono 1 815 tys. ton żywca rzeźnego, o 7% więcej niż przed rokiem. Skup żywca drobiowego, w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r., zwiększył się o 12,5%, do 1 108 tys. ton. Dostawy żywca wieprzowego były nieznacznie (o 0,3%) większe niż przed rokiem  i wyniosły 565 tys. ton, natomiast bydła rzeźnego zmniejszyły się o 4%, do 140 tys. ton.

Skup żywca rzeźnego w wadze żywej w Polsce w okresie styczeń-kwiecień 2023 r. i 2024 r.

TENDENCJE CENOWE 

w dniach 13–19 maja 2024 r.

Ceny zakupu żywca wieprzowego  Na rynku krajowym w dniach 13–19.05.2024 r. (dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) dostawcy za trzodę chlewną uzyskiwali przeciętnie 7,52 zł/kg, o 1% więcej niż przed tygodniem, ale o 1 gr/kg mniej niż przed miesiącem. Cena tego żywca była  o 13% niższa niż w analogicznym okresie 2023 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego 

W trzecim tygodniu maja br. półtusze wieprzowe zbywano średnio po 10,86 zł/kg,  o 6 gr/kg drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 10 gr/kg taniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena półtusz była o 13% niższa niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego 

Bydło rzeźne w ciągu tygodnia podrożało  o 1% i w krajowym skupie płacono za nie przeciętnie 9,98 zł/kg. Był to poziom cen o 0,5% wyższy niż przed miesiącem, ale o 6% niższy niż  w analogicznym tygodniu 2023 r.

1

 

Towar Cena bez VAT Zmiana  tygodniowa
Ceny wg ZSRIR (MRiRW)                     13–19.05.2024 r.
w skupie                             zł/kg
żywiec wieprzowy7,52
żywiec wołowy9,98
kurczęta typu brojler4,84
indyki6,24
kaczki typu brojler5,64
w zbycie                             zł/kg
półtusze wieprzowe10,86
ćwierćtusze wołowe20,16
tuszki kurcząt „65%”8,47
tuszki indyków „73%”14,55

Ceny zbytu mięsa wołowego 

Kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhaj- ków do 2 lat sprzedawano średnio po 20,16 zł/kg, o ponad 1% taniej niż w poprzednim tygodniu  i przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była o 5% niższa niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 13–19.05.2024 r. zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery przeciętnie po 4,84 zł/kg, o 1 gr/kg drożej niż tydzień wcześniej oraz 3 gr/kg drożej niż przed miesiącem. Cena indyków wyniosła średnio 6,24 zł/kg wobec 6,26 zł/kg w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Za kaczki brojlery dostawcy uzyskiwali średnio 5,64 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej oraz o 3% mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku kurczęta brojlery były tańsze o 15%, a indyki i kaczki  brojlery – o 27%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Tuszki kurcząt patroszonych w ciągu tygodnia podrożały o 1% i w trzecim tygodniu maja br. zbywano je przeciętnie po 8,47 zł/kg. Jednocześnie w ciągu miesiąca tuszki kurcząt podrożały o 19%. Cena tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 14,55 zł/kg, o 6% wyższym niż  w poprzednim tygodniu i o 7% wyższym niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. tuszki kurcząt były o 10% tańsze, a tuszki indyków – nieznacznie (o 0,4%) droższe.

 

 

Udział poszczególnych gatunków żywca rzeźnego w skupie w Polsce  w okresie styczeń–kwiecień 2024 r. (w wadze żywej)

 

Pozostałe

Żywiec wołowy                                    2 tys. ton

140 tys. ton

 

 

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS (Biuletyn Statystyczny nr 4/2024).                                                                                                                                    

 

Średnie ceny netto zakupu żywca wieprzowego i wołowego  oraz zbytu półtusz wieprzowych i ćwierćtusz wołowych (według ZSRIR MRiRW)

 

TydzieńCeny zakupuCeny zbytu
trzoda chlewnabydłopółtusze wieprzowećwierćtusze wołowe

 kompensowane*

za masę

poubojową

schłodzoną w zł/100 kg

tygodniowa zmiana  w %w

przeliczeniu

na żywiec w zł/kg

za masę

poubojową

schłodzoną w zł/100 kg

tygodniowa zmiana  w %w

przeliczeniu

na żywiec w zł/kg

zł/kgtygodniowa zmiana  w %zł/kgtygodniowa zmiana  w %
18-24.03.24946,6-0,27,241960,30,19,9610,670,020,260,1
25-31.03.24948,70,27,251951,1-0,59,9110,66-0,120,481,1
01-07.04.24962,21,47,361949,8-0,19,9010,690,320,470,0
08-14.04.24982,92,27,521966,70,99,9910,942,320,490,1
15-21.04.24984,80,27,531955,3-0,69,9310,960,120,47-0,1
22.04-05.05.24970,8-1,47,421951,3-0,29,9110,78-1,620,701,2
06-12.05.24970,80,07,421947,1-0,29,8910,800,120,44-1,3
13-19.05.24982,91,27,521965,00,99,9810,860,620,16-1,4
Miesięczna zmiana ceny w %x-0,2xx0,5xx-0,9x-1,5
Roczna zmiana ceny w %x-13,1xx-6,1xx-13,2x-4,6

*ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat

Uwaga: zmiany % wyliczone zostały dla cen za masę poubojową schłodzoną; ceny w przeliczeniu na żywiec uwzględniają strukturę skupu klas i rodzaju zwierząt

 

 

 

 

 

 

Średnie ceny netto skupu oraz zbytu drobiu  (według ZSRIR MRiRW)

 

Tydzień Ceny skupu Ceny zbytu
kurczęta brojleryindykikaczki brojlerytuszki kurcząt patroszonych

“65%” z szyjami

tuszki indyków patroszonych “73%”
zł/kg żywcatygodniowa zmiana  w %zł/kg żywcatygodniowa zmiana  w %zł/kg żywcatygodniowa zmiana  w %zł/kgtygodniowa zmiana  w %zł/kgtygodniowa zmiana  w %
18-24.03.244,850,76,220,56,07-2,18,253,413,083,6
25-31.03.244,860,26,19-0,55,99-1,38,240,013,795,4
01-07.04.244,870,26,220,56,020,68,422,113,15-4,6
08-14.04.244,86-0,36,20-0,45,94-1,47,66-9,113,502,6
15-21.04.244,81-0,96,261,05,80-2,37,13-6,913,580,6
22.04-05.05.244,80-0,26,25-0,16,105,28,1814,713,590,1
06-12.05.244,830,76,260,35,72-6,28,382,413,751,2
13-19.05.244,840,16,24-0,45,64-1,48,471,114,555,8
Miesięczna zmiana ceny w %x0,6x-0,2x-2,8x18,8x7,1
Roczna zmiana ceny w %x-15,1x-27,2x-26,7x-10,3x0,4

 

 

 

Ceny na rynku krajowym

Ceny rynkowe1) w UE w okresie 13–19.05.2024 r.

 

WyszczególnienieCeny zakupu świń rzeźnych klasy E

(masa poubojowa schłodzona)*

Ceny zakupu bydła rzeźnego klasy R3

(masa poubojowa schłodzona)

EUR/100 kgzmiana ceny w %EUR/100 kgzmiana ceny w %
      
  tygodniowamiesięcznaroczna tygodniowamiesięcznaroczna
Średnio w UE219,790,30,4-7,8502,550,0-0,2-0,5
Belgia214,260,00,2-4,5467,37-0,70,7-5,4
Bułgaria254,630,00,0-7,8400,140,00,0-19,0
Czechy219,791,32,2-4,5
Dania185,360,1-1,6-10,8451,38-0,23,0-6,5
Niemcy231,11-0,10,2-5,0477,620,00,22,7
Estonia
Grecja476,750,01,5-1,6
Hiszpania219,090,20,2-11,3531,110,50,90,2
Francja511,760,1-0,6-2,6
Chorwacja209,310,0-1,0-12,8531,342,33,15,7
Irlandia216,650,73,6-2,4531,56-0,9-0,9-1,6
Włochy529,08-0,7-1,80,2
Cypr269,590,65,210,9
Łotwa236,90-0,20,1-8,2397,5812,3-11,47,7
Litwa226,88-0,31,2-8,7
Luksemburg
Węgry227,550,1-0,2-9,6186,780,4-8,4-11,1
Malta
Niderlandy182,460,00,0-14,7409,213,3-3,2-10,1
Austria236,95-1,0-0,1-4,6471,46-0,1-0,32,3
Polska230,452,10,9-8,1492,511,40,70,6
Portugalia241,280,00,2-9,8485,73-0,7-0,2-1,2
Rumunia218,100,50,0-16,1378,57-18,7-14,5-17,0
Słowenia231,67-0,20,3-4,9487,64-0,71,05,6
Słowacja238,431,92,8-3,0
Finlandia214,780,4-0,1-3,6475,85-0,2-0,4-4,3
Szwecja224,770,30,2-0,7528,17-0,30,50,7

1) uśrednione ceny zakupu (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt

* https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories – dane nieostateczne

(data odczytu: 23 maja 2024 r.); dynamika zmian cen zakupu z uwzględnieniem korekty za tydzień – brak danych Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Komisji Europejskiej.

 

 

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa                                                                             Nr 19/2024

 

Ceny zakupu świń rzeźnych klasy E w wybranych krajach UE  (według masy poubojowej schłodzonej)

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Komisji Europejskiej.

8

 

[1] Biuletyn Statystyczny nr 4/2024, GUS, 27.05.2024 r.


 

Czy podobał Ci się nasz artykuł? Jeśli tak, zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera.

Jeżeli masz jakieś pytania, to zachęcamy do kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy

Więcej o nas dowiesz się tutaj Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Zdjęcia i ilustracje na licencji Freepik oraz źródeł autora artykułu.


„FUNDUSZEPROMOCJI”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może to Cię zainteresuje?
Close
Back to top button