KOWR o sytuacji w branży

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa                                                                             Nr 19/2024

 

RYNEK MIĘSA

 

SKUP ŻYWCA RZEŹNEGO W POLSCE[1]

Według danych meldunkowych GUS w okresie styczeń–kwiecień 2024 r. do podmiotów skupujących łącznie dostarczono 1 815 tys. ton żywca rzeźnego, o 7% więcej niż przed rokiem. Skup żywca drobiowego, w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r., zwiększył się o 12,5%, do 1 108 tys. ton. Dostawy żywca wieprzowego były nieznacznie (o 0,3%) większe niż przed rokiem  i wyniosły 565 tys. ton, natomiast bydła rzeźnego zmniejszyły się o 4%, do 140 tys. ton.

Skup żywca rzeźnego w wadze żywej w Polsce w okresie styczeń-kwiecień 2023 r. i 2024 r.

TENDENCJE CENOWE 

w dniach 13–19 maja 2024 r.

Ceny zakupu żywca wieprzowego  Na rynku krajowym w dniach 13–19.05.2024 r. (dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) dostawcy za trzodę chlewną uzyskiwali przeciętnie 7,52 zł/kg, o 1% więcej niż przed tygodniem, ale o 1 gr/kg mniej niż przed miesiącem. Cena tego żywca była  o 13% niższa niż w analogicznym okresie 2023 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego 

W trzecim tygodniu maja br. półtusze wieprzowe zbywano średnio po 10,86 zł/kg,  o 6 gr/kg drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 10 gr/kg taniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena półtusz była o 13% niższa niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego 

Bydło rzeźne w ciągu tygodnia podrożało  o 1% i w krajowym skupie płacono za nie przeciętnie 9,98 zł/kg. Był to poziom cen o 0,5% wyższy niż przed miesiącem, ale o 6% niższy niż  w analogicznym tygodniu 2023 r.

1

 

Towar Cena bez VAT Zmiana  tygodniowa
Ceny wg ZSRIR (MRiRW)                     13–19.05.2024 r.
w skupie                             zł/kg
żywiec wieprzowy 7,52
żywiec wołowy 9,98
kurczęta typu brojler 4,84
indyki 6,24
kaczki typu brojler 5,64
w zbycie                             zł/kg
półtusze wieprzowe 10,86
ćwierćtusze wołowe 20,16
tuszki kurcząt „65%” 8,47
tuszki indyków „73%” 14,55

Ceny zbytu mięsa wołowego 

Kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhaj- ków do 2 lat sprzedawano średnio po 20,16 zł/kg, o ponad 1% taniej niż w poprzednim tygodniu  i przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była o 5% niższa niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 13–19.05.2024 r. zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery przeciętnie po 4,84 zł/kg, o 1 gr/kg drożej niż tydzień wcześniej oraz 3 gr/kg drożej niż przed miesiącem. Cena indyków wyniosła średnio 6,24 zł/kg wobec 6,26 zł/kg w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Za kaczki brojlery dostawcy uzyskiwali średnio 5,64 zł/kg, o 1% mniej niż tydzień wcześniej oraz o 3% mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku kurczęta brojlery były tańsze o 15%, a indyki i kaczki  brojlery – o 27%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Tuszki kurcząt patroszonych w ciągu tygodnia podrożały o 1% i w trzecim tygodniu maja br. zbywano je przeciętnie po 8,47 zł/kg. Jednocześnie w ciągu miesiąca tuszki kurcząt podrożały o 19%. Cena tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 14,55 zł/kg, o 6% wyższym niż  w poprzednim tygodniu i o 7% wyższym niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. tuszki kurcząt były o 10% tańsze, a tuszki indyków – nieznacznie (o 0,4%) droższe.

 

 

Udział poszczególnych gatunków żywca rzeźnego w skupie w Polsce  w okresie styczeń–kwiecień 2024 r. (w wadze żywej)

 

Pozostałe

Żywiec wołowy                                    2 tys. ton

140 tys. ton

 

 

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS (Biuletyn Statystyczny nr 4/2024).                                                                                                                                    

 

Średnie ceny netto zakupu żywca wieprzowego i wołowego  oraz zbytu półtusz wieprzowych i ćwierćtusz wołowych (według ZSRIR MRiRW)

 

Tydzień Ceny zakupu Ceny zbytu
trzoda chlewna bydło półtusze wieprzowe ćwierćtusze wołowe

 kompensowane*

za masę

poubojową

schłodzoną w zł/100 kg

tygodniowa zmiana  w % w

przeliczeniu

na żywiec w zł/kg

za masę

poubojową

schłodzoną w zł/100 kg

tygodniowa zmiana  w % w

przeliczeniu

na żywiec w zł/kg

zł/kg tygodniowa zmiana  w % zł/kg tygodniowa zmiana  w %
18-24.03.24 946,6 -0,2 7,24 1960,3 0,1 9,96 10,67 0,0 20,26 0,1
25-31.03.24 948,7 0,2 7,25 1951,1 -0,5 9,91 10,66 -0,1 20,48 1,1
01-07.04.24 962,2 1,4 7,36 1949,8 -0,1 9,90 10,69 0,3 20,47 0,0
08-14.04.24 982,9 2,2 7,52 1966,7 0,9 9,99 10,94 2,3 20,49 0,1
15-21.04.24 984,8 0,2 7,53 1955,3 -0,6 9,93 10,96 0,1 20,47 -0,1
22.04-05.05.24 970,8 -1,4 7,42 1951,3 -0,2 9,91 10,78 -1,6 20,70 1,2
06-12.05.24 970,8 0,0 7,42 1947,1 -0,2 9,89 10,80 0,1 20,44 -1,3
13-19.05.24 982,9 1,2 7,52 1965,0 0,9 9,98 10,86 0,6 20,16 -1,4
Miesięczna zmiana ceny w % x -0,2 x x 0,5 x x -0,9 x -1,5
Roczna zmiana ceny w % x -13,1 x x -6,1 x x -13,2 x -4,6

*ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat

Uwaga: zmiany % wyliczone zostały dla cen za masę poubojową schłodzoną; ceny w przeliczeniu na żywiec uwzględniają strukturę skupu klas i rodzaju zwierząt

 

 

 

 

 

 

Średnie ceny netto skupu oraz zbytu drobiu  (według ZSRIR MRiRW)

 

Tydzień   Ceny skupu   Ceny zbytu
kurczęta brojlery indyki kaczki brojlery tuszki kurcząt patroszonych

“65%” z szyjami

tuszki indyków patroszonych “73%”
zł/kg żywca tygodniowa zmiana  w % zł/kg żywca tygodniowa zmiana  w % zł/kg żywca tygodniowa zmiana  w % zł/kg tygodniowa zmiana  w % zł/kg tygodniowa zmiana  w %
18-24.03.24 4,85 0,7 6,22 0,5 6,07 -2,1 8,25 3,4 13,08 3,6
25-31.03.24 4,86 0,2 6,19 -0,5 5,99 -1,3 8,24 0,0 13,79 5,4
01-07.04.24 4,87 0,2 6,22 0,5 6,02 0,6 8,42 2,1 13,15 -4,6
08-14.04.24 4,86 -0,3 6,20 -0,4 5,94 -1,4 7,66 -9,1 13,50 2,6
15-21.04.24 4,81 -0,9 6,26 1,0 5,80 -2,3 7,13 -6,9 13,58 0,6
22.04-05.05.24 4,80 -0,2 6,25 -0,1 6,10 5,2 8,18 14,7 13,59 0,1
06-12.05.24 4,83 0,7 6,26 0,3 5,72 -6,2 8,38 2,4 13,75 1,2
13-19.05.24 4,84 0,1 6,24 -0,4 5,64 -1,4 8,47 1,1 14,55 5,8
Miesięczna zmiana ceny w % x 0,6 x -0,2 x -2,8 x 18,8 x 7,1
Roczna zmiana ceny w % x -15,1 x -27,2 x -26,7 x -10,3 x 0,4

 

 

 

Ceny na rynku krajowym

Ceny rynkowe1) w UE w okresie 13–19.05.2024 r.

 

Wyszczególnienie Ceny zakupu świń rzeźnych klasy E

(masa poubojowa schłodzona)*

Ceny zakupu bydła rzeźnego klasy R3

(masa poubojowa schłodzona)

EUR/100 kg zmiana ceny w % EUR/100 kg zmiana ceny w %
           
    tygodniowa miesięczna roczna   tygodniowa miesięczna roczna
Średnio w UE 219,79 0,3 0,4 -7,8 502,55 0,0 -0,2 -0,5
Belgia 214,26 0,0 0,2 -4,5 467,37 -0,7 0,7 -5,4
Bułgaria 254,63 0,0 0,0 -7,8 400,14 0,0 0,0 -19,0
Czechy 219,79 1,3 2,2 -4,5
Dania 185,36 0,1 -1,6 -10,8 451,38 -0,2 3,0 -6,5
Niemcy 231,11 -0,1 0,2 -5,0 477,62 0,0 0,2 2,7
Estonia
Grecja 476,75 0,0 1,5 -1,6
Hiszpania 219,09 0,2 0,2 -11,3 531,11 0,5 0,9 0,2
Francja 511,76 0,1 -0,6 -2,6
Chorwacja 209,31 0,0 -1,0 -12,8 531,34 2,3 3,1 5,7
Irlandia 216,65 0,7 3,6 -2,4 531,56 -0,9 -0,9 -1,6
Włochy 529,08 -0,7 -1,8 0,2
Cypr 269,59 0,6 5,2 10,9
Łotwa 236,90 -0,2 0,1 -8,2 397,58 12,3 -11,4 7,7
Litwa 226,88 -0,3 1,2 -8,7
Luksemburg
Węgry 227,55 0,1 -0,2 -9,6 186,78 0,4 -8,4 -11,1
Malta
Niderlandy 182,46 0,0 0,0 -14,7 409,21 3,3 -3,2 -10,1
Austria 236,95 -1,0 -0,1 -4,6 471,46 -0,1 -0,3 2,3
Polska 230,45 2,1 0,9 -8,1 492,51 1,4 0,7 0,6
Portugalia 241,28 0,0 0,2 -9,8 485,73 -0,7 -0,2 -1,2
Rumunia 218,10 0,5 0,0 -16,1 378,57 -18,7 -14,5 -17,0
Słowenia 231,67 -0,2 0,3 -4,9 487,64 -0,7 1,0 5,6
Słowacja 238,43 1,9 2,8 -3,0
Finlandia 214,78 0,4 -0,1 -3,6 475,85 -0,2 -0,4 -4,3
Szwecja 224,77 0,3 0,2 -0,7 528,17 -0,3 0,5 0,7

1) uśrednione ceny zakupu (za masę poubojową) z poszczególnych krajów z ważniejszych rynków i klas zwierząt

* https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories – dane nieostateczne

(data odczytu: 23 maja 2024 r.); dynamika zmian cen zakupu z uwzględnieniem korekty za tydzień – brak danych Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Komisji Europejskiej.

 

 

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa                                                                             Nr 19/2024

 

Ceny zakupu świń rzeźnych klasy E w wybranych krajach UE  (według masy poubojowej schłodzonej)

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie danych Komisji Europejskiej.

8

 

[1] Biuletyn Statystyczny nr 4/2024, GUS, 27.05.2024 r.


 

Czy podobał Ci się nasz artykuł? Jeśli tak, zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera.

Jeżeli masz jakieś pytania, to zachęcamy do kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy

Więcej o nas dowiesz się tutaj Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Zdjęcia i ilustracje na licencji Freepik oraz źródeł autora artykułu.


Exit mobile version