ORGANIZACJE DROBIARSKIEPROJEKTY PROMOCYJNE

„Drobiarstwo w obliczu wyzwań” relacja z wydarzenia.

W dniach 1 i 2 grudnia 2023 w Białce Tatrzańskiej odbyła się pierwsza edycja szkoleń w ramach projektu „Drobiarstwo w obliczu wyzwań”, który jest finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa drobiowego.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 uczestników, reprezentujących hodowców i przetwórców, będących członkami krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj i jej organizacji regionalnych.

Podczas wydarzenia przeprowadzono cykl szkoleń oraz warsztatów, których tematyka dotyczyła kwestii bioasekuracji, lekooporności, ale także aspektów ekonomicznych związanych z hodowlą drobiu. Szkolenia i warsztaty w ramach projektu „Drobiarstwo w obliczu wyzwań” prowadzone były przez praktyków, ekspertów oraz uznanych przedstawicieli świata nauki, którzy od lat wspierają rozwój branży drobiarskiej. Wśród nich wymienić należy prof. Dr hab. Alicję Węgrzyn z Uniwersyteckiego Ośrodka Badań Stosowanych i Międzyobszarowych Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab Annę Wieliczko i dr inż. Martę Kuźmińską Bajor z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tematyka poruszanych zagadnień skupiała się na zmniejszeniu i racjonalizowaniu użycia antybiotyków w hodowli drobiu, dzięki między innymi wykorzystaniu bakteriofagów.

Największym zainteresowaniem uczestników cieszyła się debata, która stanowiła podsumowanie wszystkich zrealizowanych szkoleń. Najwięcej emocji wzbudziła kwestia przyszłości polskiego drobiarstwa wobec wyzwań i zagrożeń, jakie niesie zwiększający się napływ drobiu z krajów trzecich,
a przede wszystkim Ukrainy. Paweł Podstawka, Przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu
i Producentów Jaj, zauważył, że minął już czas dyskusji, a branża drobiarska musi być przygotowana na podjęcie szybkich działań mających nie tylko zabezpieczenie jej interesów na rynku polskim
i europejskim, ale również decyzji, które określą jej priorytety na najbliższe lata. Podkreślił, że polskie drobiarstwo stoi na rozdrożu. Musi podjąć decyzję o tym, czy podejmować próby walki konkurencyjnej z tańszymi produktami z krajów trzecich stawiając na jeszcze wyższą jakość, czy może rozważyć należy stanie się hubem produkcyjnym, a tym samym podążyć drogą jaką obrały niektóre kraje Europy Zachodniej. W debacie głos zabierali również Dariusz Goszczyński Prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa, który przeprowadził krótką analizę sytuacji rynkowej oraz geopolitycznej, która będzie miała i ma wpływ na sytuację polskiego drobiarstwa. Tematykę dotycząca systemów jakości mięsa drobiowego i jego przetworów poruszył zaś Wiesław Różański Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Argumenty padające podczas dyskusji z prelegentami i wnioski płynące z debaty, choć dotyczyły przede wszystkim wyzwań i zagrożeń, pokazały dobitnie, że siła branży drobiarskiej płynie z jej solidarności i chęci współdziałania. Pozwoli to nie tylko na wypracowanie spójnej i efektywnej strategii, ale przede wszystkim zwiększenia nacisku na decydentów, którzy w podejmowanych przez siebie decyzjach będą musieli brać pod uwagę zdanie i opinie przedstawicieli branży drobiarskiej.

Poniżej zamieszczamy fotograficzną relację z wydarzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button