LEGISLACJA

Jest odpowiedź na postulaty naszej branży w sprawie uznania hodowców za podmiot skupujący zboże

W ostatnim tygodniu kwietnia organizacje skupione w Porozumieniu Rolniczym Zrzeszeń i Organizacji Drobiarskich, wystąpiły z apelem o zmianę przepisów dotyczących dopłat do skupu zboża od rolników w taki sposób, by dotację mogli otrzymać także rolnicy sprzedający ziarno bezpośrednio hodowcom na pasze.

Nasze postulaty znalazły posłuch u urzędników i w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest przygotowywany prawo, na mocy którego rolnik sprzedający hodowcy ziarno, na podstawie otrzymanej od kupującego faktury, będzie mógł otrzymać stosowne dofinansowanie do ceny minimalnej. Problem nadal mogą mieć rolnicy, którzy chcą sprzedać ziarno hodowcom mniejszym, działającym na podstawie ryczałtu, którzy nie mogą wystawiać faktur.

źródło: https://www.tygodnik-rolniczy.pl/rynki-rolne/ceny-paszy/przez-doplaty-do-zboz-hodowcy-nie-maja-pasz-dla-zwierzat-to-ma-sie-zmienic-2435214

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button