ANALIZA CEN

Credit Agricole nt. cen drobiu

W ostatnich miesiącach doszło do nieznacznej korekty i spadku cen skupu drobiu. W znacznym stopniu wynika to z odbudowy potencjału produkcyjnego polskiego sektora drobiarskiego. 12-miesięczna średnia ruchoma dla wylęgów kurcząt brojlerów przekroczyła już poziom obserwowany pod koniec 2020 r., czyli tuż przed pojawieniem się licznych przypadków ptasiej grypy w Polsce. Co więcej, kształtuje się ona obecnie na poziomie zgodnym z jej długookresowym trendem. Jednocześnie czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku cen skupu drobiu jest słabnący popyt będący efektem wysokich cen mięsa drobiowego i obniżającej się siły nabywczej konsumentów. Spadek cen skupu drobiu ograniczany jest jednak przez utrzymującą się presję kosztową w branży drobiarskiej, która wymusza na producentach przerzucanie rosnących kosztów produkcji na kolejne odcinki łańcucha dostaw. Uważamy jednak, że presja kosztowa będzie w kolejnych kwartałach stopniowo wygasać, tworząc przestrzeń do spadku cen skupu drobiu. W okresie I-IX 2022 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 57,0% r/r wobec wzrostu o 11,3% w analogicznym okresie 2021 r., co było zarówno efektem wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów, jak również większego wolumenu sprzedaży. Cena skupu drobiu wyniosła w październiku 6,50 zł/kg (+52,9% r/r), a cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 2,33 zł/kg (+45,2% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w październiku 2,78 wobec 2,64 przed rokiem, wskazując na poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2022 r. wyniesie ok. 6,20 zł/kg oraz ok. 5,50 zł/kg na koniec 2023 r.
W ostatnich miesiącach doszło do bardzo silnego wzrostu cen jaj. Potwierdziła się zatem nasza ocena, zgodnie z którą odnotowany w III kw. br. spadek cen jaj był przejściowy. W kierunku wzrostu cen oddziałuje obniżona podaż jaj, a także wysoka presja kosztowa, z jaką zmagają się ich producenci. W najbliższych miesiącach oczekujemy korekty cen, niemniej uważamy, że będą kształtowały się one w trendzie wzrostowym. W okresie I-IX 2022 r. wartość polskiego eksportu jaj zwiększyła się o 79,9% r/r wobec spadku o 14,6% w analogicznym okresie 2021 r., co było efektem zarówno wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów jak i wyższego wolumenu sprzedaży. Cena skupu jaj klasy M w październiku wyniosła 64,06 zł/100 sztuk (+73,1% r/r), a cena pasz dla niosek ukształtowała się na poziomie 2,00 zł/kg (+39,6% r/r). W konsekwencji w październiku relacja cen 100 jaj/pasza wyniosła 32,20 wobec 25,96 przed rokiem, wskazując na silną poprawę opłacalności produkcji jaj w ujęciu rocznym. Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2022 r. wyniesie ok. 55 zł/100 sztuk oraz ok. 50 zł/100 sztuk na koniec 2023 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza cen drobiu i jaj jest kształtowanie się cen energii oraz pasz, a także przebieg ptasiej grypy w obecnym sezonie w Europie.

pełny raport dostępny jest do pobrania pod adresem https://www.fxmag.pl/artykul/polski-eksport-drobiu-i-jaj-wystrzelil-chociaz-ceny-i-tak-spadaja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może to Cię zainteresuje?
Close
Back to top button