LEGISLACJA

Krajowa Rada Izb Rolniczych przypomina – od 1 grudnia trwa nabór na dofinansowanie ubezpieczenia ryzyka salmonellozy.

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że od 1 grudnia można składać wnioski o wsparcie w ramach programu PROW 2014-2020 działanie „Zarządzanie ryzykiem”.

Dofinansowanie to może być przyznane m.in.  hodowcom drobiu, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną i posiadają prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą hodowlę bądź chów tych zwierząt. By móc stać się beneficjentem tej pomocy, należy mieć podpisaną umowę ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, z której wynika, że ubezpieczonych zostało co najmniej tysiąc sztuk drobiu (kurcząt, gęsi i indyków rzeźnych, drobiu nieśnego).

Zainteresowany tym dofinansowaniem nie może również korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia. Istotne jest też, by umowa ubezpieczenia nie obejmowała okresu przed 1 kwietnia 2022 r.

Pomoc przyznawana będzie w formie 70 proc. dopłaty do opłaconej składki, pod warunkiem że z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 procent.

Decyzja o przyznaniu pomocy wydawana jest standardowo w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru – oczywiście pod warunkiem braku konieczności uzupełnienia dokumentów bądź złożenia wyjaśnień. Natomiast wypłata następuje w terminie 30 dni od wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

Wnioski o pomoc finansową w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” można składać do 30 grudnia 2022 roku w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można będzie złożyć osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR. Wnioski można również wysyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

oprac. Red na podst. KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button