RYNEK KONSUMENTA

GUS: jemy mniej mięsa

Według danych GUS w 2021 r. bilansowe spożycie mięsa w Polsce wyniosło 70,5 kg na mieszkańca i było o 2,8 kg mniejsze niż w roku 2020. Spadek spożycia mięsa był spowodowany przede wszystkim mniejszą konsumpcją drobiu.

W 2021r. spożycie mięsa drobiowego wyniosło 24,7 kg na mieszkańca, aż o 4,7 kg mniej niż w 2020 r. Zmalało też spożycie mięsa wołowego – z 2,5 kg do 2,2 kg na mieszkańca. Wzrosła natomiast konsumpcja mięsa wieprzowego – z 41,0 kg do 43,4 kg na mieszkańca. Czynnikiem decydującym o spadku spożycia mięsa drobiowego w 2021 r. był duży wzrost cen detalicznych tego asortymentu – o 14,4% w okresie I-XII 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. W tym czasie ceny detaliczne mięsa wieprzowego uległy obniżeniu o 5,4%, a ceny mięsa wołowego wzrosły o 6,1%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button