MAKROEKONOMIA

Spadki cen jaj nie tylko w Polsce

Według ostatnich danych, od kwietnia 2023 r. notowany był spadkowy trend średniej unijnej ceny jaj w klasie A w pakowalniach, niemniej na przestrzeni ostatnich tygodni ceny wzrastały i ustabilizowały się w 36. tygodniu 2023 r. na poziomie 212 euro/100 kg, tj. +12,4% r/r oraz +54% względem średniej 5-letniej. Oczekujemy, że ten trend będzie kontynuowany do końca roku z uwagi na sezonowość produkcji i zwiększony popyt. Sektor drobiarski odbudowuje się po stratach związanych z HPAI w ubiegłym sezonie.

·        Ceny jaj w klasie A, w zależności od metod produkcji w 36 tygodniu 2023 r.:

–       jaja z chowu klatkowego: 206,07 euro/100 kg, tj. 0,8% t/t, -1% m/m, +12,1% r/r

–       jaja z chowu ściółkowego: 232,47 tj. +0,8% t/t, +3,9% m/m, +12,6% r/r

–       jaja z wolnego wybiegu: 295,78 euro/100 kg, tj. +1,4% t/t, +2% m/m, +9,2% r/r

–       jaja z chowu ekologicznego: 430,11 euro/100 kg, tj. -0,1% t/t, +0,4% m/m, +6% r/r

·        W okresie styczeń-maj 2023 r. unijny eksport jaj wyniósł 153,3 tys. ton w ekwiwalencie jaj i obniżył się w relacji rocznej o -10,9%; wartościowo eksport wzrósł +50%. Główne kierunki eksportu jaj i dynamika zmian r/r: UK +31,1%, Japonia -25,3%, Szwajcaria +4,2% oraz Izrael -29%. W analizowanym okresie unijny import jaj wyniósł 44,3 tys. ton i w relacji rocznej wzrósł o +142,4%, wartościowo +229,8%. Główne kierunki importu: Ukraina +289,4%, Turcja, UK -22,5; Udział Ukrainy wynosi 58,7%, 26 tys. ton.

·        Od początku roku do 12 września 2023 r. import jaj z Ukrainy ukształtował się na poziomie 30,5 tys. ton, tj. +141% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Import świeżych jaj wzrósł o do ponad 22 tys. ton, a import jaj bez skorupek do blisko 8 tys. ton. Główne kraje importujące: PL, LV, IT oraz BG.

·        W zakresie eksportu w ww. okresie jaj wylęgowych – spadek eksportu o -17,5% do 42,2 tys. ton; spadek eksportu dotyczył wszystkich głównych odbiorców: Rosji -38,8%, Arabii Saudyjskiej -42,2%, Iraku -26,9% oraz Meksyku -34,9%, za wyjątkiem Ukrainy +79,9% oraz UK + 19,6%. Eksport kurcząt jednodniowych wzrósł w relacji rocznej +3,4% oraz wynikał z silnego wzrostu eksportu do Ukrainy +24%, Albanii +14,4% oraz Serbii +20,9% oraz spadku do pozostałych głównych odbiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button