w , ,

Eksperci KE o normach handlowych i zawartości wody w mięsie drobiowym

Jednym z tematów przedstawionych Komisji Europejskiej przez specjalistów podczas mającej miejsce pod koniec września dyskusji Grupy Ekspertów – produkty zwierzęce była kwestia norm w zakresie dopuszczalnej zawartości wody w mięsie drobiowym.

Przypomniano, że mrożone oraz głęboko mrożone kurczęta oraz świeże, mrożone i głęboko mrożone elementy drobiowe mogą być wprowadzane do obrotu pod warunkiem spełniania wymagań odnośnie do zawartości wody określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 543/2008, niezmienionych w ramach przeglądu norm. Jeżeli w danej partii wykryto przekroczenie zawartości wody, wówczas sprzedaż takiej partii jest możliwa, pod warunkiem oznakowania “Zawartość wody przekracza normę WE”. Kary pieniężne za ww. naruszenia nie są określone w ww. rozporządzeniu. Komisja przypomniała, że kwestia zawartości wody w mięsie drobiowym jest dyskutowana od wielu lat I była przedmiotem analiz w ramach dwóch badań: w 2012 r. przez konsorcjum LGC nt. Zawartości wody w mięsie drobiowym, pochodzącym z unijnej hodowli oraz w 2016 r. w zakresie stanu zaawansowania technologii oraz wchłaniania wody.

Niedawno rozpoczęto wspólne badania z JRC w zakresie fizjologicznej zawartości wody w elementach drobiowych, na które zapotrzebowanie konsumentów jest największe i w których stwierdza się najwięcej nieprawidłowości, w szczególności w piersiach z kurczaka bez skóry. Ten projekt był dyskutowany oraz zatwierdzony przez Grupę Ekspertów zajmującą się kontrolą wody w mięsie drobiowym, której posiedzenie odbyło się w marcu 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Grypa ptaków nadal groźna

Spadki cen jaj nie tylko w Polsce