MAKROEKONOMIA

KE o sytuacji w branży

21 września podczas posiedzenia Grupy Ekspertów – Produkty zwierzęce – przekazano KE dane dotyczące drobiu.

Jeżeli chodzi o mięso drobiowe, to w pierwszym półroczu 2023 r. unijna produkcja mięsa drobiowego wzrosła w relacji rocznej +3,1%; wzrost produkcji odnotowano w większości p.cz., w szczególności kontynuowany jest silny wzrost produkcji we Włoszech, +15,2%; w Polsce odnotowano niewielki wzrost na poziomie +1,1%; produkcja nieznacznie zmalała m.in. we Fracji -0,7% i Holandii -1%.

·        Notowany jest spadkowy trend w przypadku cen kurcząt typu brojler, niemniej ceny są na bardzo wysoki, na poziomie zbliżonym do rekordowego pułapu odnotowanego o tej samej porze w roku ubiegłym. W 36. tygodniu 2023 r. średnia cena kurcząt typu brojler ukształtowała się na poziomie 262 euro/100 kg, tj. -1,5% r/r oraz +39% względem średniej 5-letniej. Cena piersi kurcząt wyniosła 557,57 euro/100 kg i była niższa w relacji rocznej o ok. -6%, a cena udek z kurczaka jest wyższa +3% r/r.

·        Od kwietnia 2023 r. ceny produkcji nieznacznie zmniejszają się, podczas gdy koszty produkcji się ustabilizowały; w konsekwencji różnica między kosztami produkcji oraz cenami produkcji delikatnie się zmniejsza, niemniej nadal bez istotnego wpływu na udział marży.

·        Ceny na rynkach światowych są ogólnie wysokie; od kilku miesięcy ceny unijnego mięsa drobiowego są najwyższe względem notowań w USA i Brazylii. W Brazylii cena mięsa drobiowego w 36. tygodniu 2023 r. ukształtowała się na poziomie 122,26 euro/100 kg, a w USA na poziomie 236,41 euro/100 kg.

·        W I. półroczu 2023 r. Brazylia w relacji rocznej zwiększyła o +10% eksport mięsa drobiowego, w szczególności do Chin, Afryki Płd., Japonii oraz Arabii Saudyjskiej, podczas gdy USA zmniejszyły eksport drobiu ilościowo o -1% i o -8% wartościowo. W Brazylii stwierdzono ostatnio kolejne ogniska grypy ptaków; ogółem stwierdzono 97 ognisk HPAI u dzikich ptaków oraz 2 ogniska na fermach przydomowych. W Paranie, regionie będącym największym producentem i eksporterem mięsa drobiowego, stwierdzono 12 ognisk u dzikich ptaków, niemniej w okolicach wybrzeża, daleko od produkcji. W kolejnym miesiącu w Ameryce Płd. spodziewany jest nowy ruch migracyjny ptactwa. Będziemy uważnie śledzić rozwój sytuacji.

·        W zakresie ognisk HPAI w UE, w obecnym sezonie odnotowano mniejszą liczbę ognisk względem poprzedniego sezonu. Od 1 października 2022 r. do 14 września 2023 r. stwierdzono 872 ogniska HPAI w 21 p.cz.; dokonano uboju ponad 15 mln. szt. zwierząt. Najwięcej ognisk stwierdzono u kaczek (397; 45,5% ognisk ogółem) i indyków (113; 13% ognisk ogółem). Ubito najwięcej kaczek (3,8 mln szt.; 25,3% zwierząt ogółem), kurcząt typu brojler (3,6 mln. szt.; 23,5% zwierząt ogółem) oraz kur niosek (2,8 mln szt.; 18,7%).

·        W I. półroczu 2023 r., w relacji rocznej, unijny eksport mięsa drobiowego (w masie tuszy) ukształtował się na poziomie 984,5 mln ton (-0,0% r/r). Wartość eksportu wyniosła 2,33 mld euro i była wyższa w relacji rocznej o +6,9%. Spadki eksportu mięsa drobiowego odnotowano w kierunkach: Ghana -25%., Kongo -11%, Ukraina -8%, a wzrosty do UK +4%, Beninu +9%, Arabii Saudyjskiej +4%, Wietnamu. W tym okresie unijny import mięsa drobiowego wzrósł ilościowo o +12% do poziomu 466 tys. ton oraz wartościowo o +20,3% do poziomu 1,1 mld euro. UE zwiększyła import mięsa drobiowego w szczególności z Brazylii +10,5%, Ukrainy +74,6% oraz Tajlandii +31,9%

·        W 2023 r. do 12 września 2023 r., unijny import mięsa drobiowego z Ukrainy ukształtował się na poziomie blisko 173 tys. ton, tj. wzrósł +71% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Import mrożonego mięsa drobiowego stanowił ponad 87 tys. ton w ekwiwalencie masy tuszy, a mięso świeże na poziomie blisko 78 tys. ton. Mięso drobiowe z Ukrainy było przede wszystkim kierowane do NL i HU.

Normy handlowe dla mięsa drobiowego oraz zawartość wody w mięsie drobiowym

W nawiązaniu do pytania w sprawie norm handlowych w zakresie dopuszczalnej zawartości wody w mięsie drobiowym, w związku z przekraczaniem określonych limitów, Komisja w skrócie przypomniała kwestie związane z analizą zawartości wody w mięsie drobiowym. Poinformowała, że mrożone oraz głęboko mrożone kurczęta oraz świeże, mrożone i głęboko mrożone elementy drobiowe mogą być wprowadzane do obrotu pod warunkiem spełniania wymagań odnośnie do zawartości wody określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 543/2008, niezmienionych w ramach przeglądu norm. Jeżeli w danej partii wykryto przekroczenie zawartości wody, wówczas sprzedaż takiej partii jest możliwa, pod warunkiem oznakowania “Zawartość wody przekracza normę WE”. Kary pieniężne za ww. naruszenia nie są określone w ww. rozporządzeniu. Komisja przypomniała, że kwestia zawartości wody w mięsie drobiowym jest dyskutowana od wielu lat I była przedmiotem analiz w ramach dwóch badań:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może to Cię zainteresuje?
Close
Back to top button