RYNEK KONSUMENTA

Esperci FAO – drób przyszłością branży mięsnej

 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przedstawiły raport na temat prognozowanych zmian w rynkach żywności.

Według ekspertów FAO, w krajach o wysokich dochodach blisko połowę konsumowanego mięsa będzie stanowić mięso drobiowe. Zastępowanie wołowiny i wieprzowiny w menu jest widoczne szczególnie wśród mieszkańców Unii Europejskiej. Powodem zmian w wyborach kulinarnych ma być m.in. wzrost świadomości ekologicznej.

“Na całym świecie wśród konsumentów rośnie tendencja do stawania się coraz bardziej wrażliwymi na dobrostan zwierząt, kwestie środowiskowe i zdrowotne, a drób ma najmniejszy ślad węglowy” – napisano w raporcie FAO.

Jeżeli jednak chodzi o skalę globalną, to w ciągu najbliższej dekady przewiduje się wzrost spożycia mięsa o 2 procent, przy czym największy wzrost dotyczyć ma drobiu (15 proc.), wieprzowiny (11 proc.) i jagnięciny (10 proc.). Nieco inaczej wygląda kwestia wołowiny, która na takich rynkach jak Ameryka Północna i Oceania, może być wypierana przez drób.

Zdaniem analityków, do 2040 roku za wzrost konsumpcji mięsa odpowiadać będą mieszkańcy państw o najwyższych dochodach, ale już przez kolejne 35 lat pałeczkę w tym względzie przejmą państwa o średnich dochodach.

Analiza grupy wykazała, że kraje o wyższym średnim dochodzie będą napędzać wzrost popytu na mięso do 2040 r. Po tym czasie kraje o niższym średnim dochodzie przejmą rolę liderów rynku, powodując wzrost popytu na mięso do 2075 r.

Oprac. red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button