MAKROEKONOMIA

Stanowisko KFHDiPJ

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj z zadowoleniem przyjęła wprowadzone 15 kwietnia 2023 roku ograniczenia w imporcie drobiu i jaj z Ukrainy na teren Polski. Od wielu miesięcy nasza branża informowała o negatywnym wpływie niekontrolowanego importu mięsa drobiowego i jaj z Ukrainy. Podnosiliśmy kwestię dumpingowych cen tych towarów i zwracaliśmy uwagę na ich jakość – mającą realny wpływ na bezpieczeństwo żywieniowe klientów na terenie UE.  Dzięki decyzji rządu problem został zauważony także na szczeblu europejskim, a decyzje kolejnych państw, które odczuły już negatywne skutki tego zjawiska, wskazują na skalę problemu. Z zadowoleniem przyjęliśmy informacje o skutecznych działaniach polskich władz, dzięki którym udało się utrzymać mięso drobiowe i jaja w grupie artykułów objętych opublikowanym dzisiaj rozporządzeniem.

W obecnej sytuacji koniecznością jest zapobieżenie podobnym sytuacjom w przyszłości. Pamiętajmy – tu chodzi zarówno o bezpieczeństwo ekonomiczne i żywnościowe państw należących do UE, ale i prawo każdego mieszkańca Wspólnoty do żywności produkowanej bezpiecznie zgodnie z wymogami i spełniającej wszystkie normy UE.

Dlatego też widzimy potrzebę:

1. Wprowadzenia kontroli jakości przywożonego mięsa drobiowego, jaj oraz zbóż paszowych na granicy UE przy użyciu odpowiednich szybkich kilkuminutowych testów immunochromatograficznych na substancje zakazane w UE, które w przypadku wyniku dodatniego dałyby podstawę do przeprowadzenie szczegółowych badań referencyjnych. Pozwolą one zweryfikować rzeczywistą jakość i ilość towaru przywożonego z Ukrainy.

2. Do Unii Europejskiej powinno mieć prawo wjazdu wyłącznie mięso drobiowe, jaja oraz produkty z nich powstałe pozyskane z hodowli spełniających wyśrubowane standardy, w tym dobrostanowe i bezpieczeństwa żywności, obowiązujące na terenie UE. Co więcej, należy zapewnić stosowne kontrole w Ukrainie zakładów, z których pochodzą ww. importowane produkty – ewentualna możliwość importu do Unii Europejskiej powinna być uprzednio potwierdzona poprzez pozytywny wynik takiej obowiązkowej kontroli całego łańcucha powstania produktu.

3. Wdrożenie rozwiązań zapewniających konsumentom dostęp do informacji czy nabywany produkt spożywczy został wytworzony z produktów z chowu w UE czy poza UE – wdrożenie obowiązku informowania o tym na produktach przy ich oferowaniu/sprzedaży, także w gastronomii.

4. Powołania na granicach i w portach rotacyjnych zespołów mających uprawnienia do przeprowadzenia kontroli, złożonych w przedstawicieli Państw UE oraz publikowanie dziennych ilości kontroli oraz ich uproszczonych wyników

5. Nieprzedłużanie na kolejne lata preferencji handlowych, do momentu spełnienia przez ten kraj wszystkich unijnych standardów związanych z bezpieczeństwem żywności i jej jakością.

W naszej opinii, wprowadzenie jasnych kryteriów i zasad wwozu na obszar UE artykułów żywnościowych pozwoli nie tylko na zapobieżenie różnego rodzaju nieprawidłowościom, które mogą zapobiec kolejnym kryzysom związanym z przywozem żywności wyprodukowanej poza krajami Wspólnoty, ale i wypracować odpowiednie procedury postępowania.

Paweł Podstawka

Przewodniczący KFHDiPJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button