MAKROEKONOMIA

Światowe media o ryzykach w produkcji drobiu i jaj

Zdaniem autorów artykułu omawiającego największe wyzwania branży drobiarskiej w 2023 roku, do największych zagrożeń należy zaliczyć grypę ptaków i koszt produkcji. Podstawą do takich wniosków było badanie przeprowadzone przez Watt Global Media – jedną z największych światowych firm zaangażowanych w ten sektor produkcji.

Omawiając wynik corocznej ankiety, zdaniem 84 proc. producentów HPAI ograniczyła produkcję pasz dla drobiu i nadal będzie miała wpływ na tę branżę w 2023 roku. Skutków wojny na Ukrainie obawia się 88 procent ankietowanych. W 86 procentach odpowiedzi wskazano na koszty surowców jako główne wyzwanie stojące przed branżą. Co trzeci ankietowany uważa, że czekają nas podwyżki zbóż paszowych o ponad 10 procent, kolejne 29 procent wskazuje na przedział między 5 a 10 procent. Dla trzech czwartych ankietowanych powodem do zmartwienia są wysokie koszty transportu i energii. Blisko połowa producentów drobiu modyfikuje receptury swoich pasz w taki sposób, by poprawić efektywność każdej porcji. Z drugiej strony połowa uczestników badania uważa, że zmiany środowiskowe i sytuacja rynkowa mogą mieć negatywny wpływ na jakość surowców używanych do produkcji pasz m.in. przez wzrost zakażeń mykotoksynami.

Na podstawie: https://www.efanews.eu/item/29968-poultry-industry-fears-amid-bird-flu-and-rising-costs.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może to Cię zainteresuje?
Close
Back to top button