ANALIZA CEN

Kalkulacja ceny żywca brojlera kurzego

W tym miejscu przedtawiamy kalkulację ceny żywca brojlera kurzego. Kalkulacja jest zrobiona na podstawie prowadzonej pełnej księgowości za rok 2012 z tym, że ceny pasz są aktualne na dzień robienia wyceny. Nie zostały ujęeo koszty słomy i usunięcia obornika z kurnika oraz wody, ponieważ hodowca posiada własne ujęcie wodne. Nie ujęto też opłaty za kanalizację ze względu na brak sieci kanalizacyjnej.

Koszty stałe jak energia, oprocentowanie kredytowe, podatki ZUS, KRUS, UG i inne – rosną rocznie 10gr do kg żywca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może to Cię zainteresuje?
Close
Back to top button