Kalkulacja ceny żywca brojlera kurzego

W tym miejscu przedtawiamy kalkulację ceny żywca brojlera kurzego. Kalkulacja jest zrobiona na podstawie prowadzonej pełnej księgowości za rok 2012 z tym, że ceny pasz są aktualne na dzień robienia wyceny. Nie zostały ujęeo koszty słomy i usunięcia obornika z kurnika oraz wody, ponieważ hodowca posiada własne ujęcie wodne. Nie ujęto też opłaty za kanalizację ze względu na brak sieci kanalizacyjnej.

Koszty stałe jak energia, oprocentowanie kredytowe, podatki ZUS, KRUS, UG i inne – rosną rocznie 10gr do kg żywca.

Exit mobile version