w , , , ,

Sytuacja na rynku jaj UE


  Według ostatnich danych KE populacja kur niosek wzrosła w ostatnim czasie o ponad 9 milionów kur. Odnotowano także rekordowy import jaj z Ukrainy.

Od początku roku do 14 sierpnia 2023 r. import jaj z Ukrainy ukształtował się na poziomie 26,7 tys. ton, tj. +146% względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Import świeżych jaj wzrósł o
+155% do 19 tys. ton, import jaj bez skorupek +188% do ok. 7 tys. ton.

Jeżeli chodzi o eksport jaj z UE, to w okresie styczeń-maj 2023 r. wyniósł 125,7 tys. ton w ekwiwalencie jaj i obniżył się w relacji rocznej o -12,8%; wartościowo eksport wzrósł +50%. Głównymi odbiorcami jaj z UE była Wielka Brytania (wzrost o 31%), Japonia (spadek o 26,2%) i Szwajcaria (wzrost o +4,6%). W analizowanym okresie unijny import jaj wyniósł 36,3 tys. ton i w relacji rocznej wzrósł aż o +178,3%, wartościowo +460%. Około 58 procent importu jaj pochodzi z Ukrainy (21 tysięcy ton)

W przypadku jaj lęgowych odnotowano spadek eksportu o 15 procent do 35,5 tysiąca ton. Największe spadki dotyczą Rosji (minus 37,6 procenta, co stanowi jedną piątą całego eksportu unijnego), Arabii Saudyjskiej (minus 41,3 proc) oraz Iranu (minus 42,3 proc.)


Średnia cena unijna jaj w klasie A w pakowalniach spada od kwietnia tego roku i w 32 tygodniu
 kształtuje się się na poziomie 206,84 euro/100 kg, tj. -9,6% m/m i +13,4% r/r. Niemniej ceny są nadal na bardzo wysokim poziomie w stosunku do lat poprzednich.
W zeszłym tygodniu te ceny się ustabilizowały. Zdaniem ekspertów spadek cen ma charakter sezonowy i jest m.in. efektem wysokich cen z kwietnia tego roku.

  Ceny jaj w klasie A, w zależności od metod produkcji:

  –       jaja z chowu klatkowego: -226,9 euro/100 kg, tj. 0,3% t/t,
-3,8% m/m, +17% r/r
–       jaja z chowu ściółkowego: 290,5, tj. +0% t/t, -1,9% m/m,
+9,1% r/r
–       jaja z wolnego wybiegu: 290,5 euro/100 kg, tj. +0% t/t, -1,9%,
+9,1%
–       jaja z chowu ekologicznego: 429,8 euro/100 kg, tj. +0,4% t/t,
+0,4% m/m, +6,5% r/r


  oprac. I.Sz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Rośnie eksport drobiu do państw UE

Ceny jaj w hurcie 29 sierpnia