BADANIA I ROZWÓJ

Wyraź swoją opinię wobec planowanego zakazu chowu klatkowego.

Szanowni Państwo,

W Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zespół naukowców, pod kierownictwem prof. Edwarda Majewskiego, opracowuje ekspertyzę dotyczącą konsekwencji, głównie ekonomicznych, ewentualnego wprowadzenia zakazu klatkowego chowu kur niosek. Jak zapowiada prof. Majewski, wyniki ekspertyzy mają posłużyć organizacjom rolniczym do negocjacji warunków z Komisją Europejską. Prace SGGW mają na celu umożliwienie oszacowania efektów i konsekwencji takiego zakazu, pozwolą skalkulować, jakie dotacje czy niskooprocentowane kredyty (lub inne instrumenty finansowe) będą potrzebne, aby rolnicy mogli dokonać zmian.  Badania takie są prowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

 Podstawowe elementy ekspertyzy SGGW dotyczyć będą:

  • oceny wpływu zakazu na poziom produkcji i cen;
  • oszacowanie kosztów transformacji do alternatywnych systemów chowu;
  • określenie potrzeb inwestycyjnych;
  • sugestie odnośnie okresu przejściowego i subsydiowania transformacji;

Prof. Edward Majewski zwrócił się do Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj oraz innych organizacji drobiarskich o wsparcie projektu. W związku z tym, uprzejmie proszę Państwa o poświęcenie odrobiny czasu i wyrażenie swojej opinii w tejże sprawie poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej pod linkiem:

https://sggw-console.limesurvey.net/816419?lang=pl

Prosimy o w miarę możliwości jak najszybsze wypełnienie ankiety, najpóźniej do dnia 15 września 2022 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może to Cię zainteresuje?
Close
Back to top button