w , , ,

Wniosek o podjęcie działań na rynku zbóż w Polsce

Warszawa dn. 10 marca 2022 r.

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Pan

Henryk Kowalczyk

Wiceprezes Rady Ministrów

(IGC), dotyczące ograniczonych zapasów pszenicy u głównych eksporterów mówią, że mogą one wynieść jedynie 57 mln ton, tj. o 4 mln ton mniej niż sezon wcześniej i najmniej od 9 lat.

Patrząc na dynamikę zmian na rynku zbożowym należy w trybie pilnym rozważyć ograniczenie lub całkowite zakazanie eksportu zbóż i roślin oleistych z Polski.Priorytetem winno być zachowanie ciągłości łańcucha produkcji w kraju i zapewnienie dzięki temu bezpieczeństwa żywnościowego. Zboża i rośliny oleiste bowiem wykorzystywane są nie tylko do produkcji pieczywa, mąki czy oleju, ale przede wszystkim stanowią główne składniki pasz dla zwierząt. Brak dostępności zbóż i roślin oleistych spowoduje drastyczne braki podstawowych artykułów żywnościowych – pieczywa, mięsa, jaj, nabiału. Brak natychmiastowej reakcji spowoduje zachwianie łańcucha dostaw i uniemożliwi prowadzeniem.in. produkcji zwierzęcej – już pojawiają się sygnały od wytwórni pasz o możliwości braku dostępności komponentów do produkcji pasz za około 30 dni.

Działania ograniczające eksport zbóż i nasion oleistych podjęły np. Węgry, wprowadzając ograniczenie eksportu zbóż z prawem pierwokupu. Wprowadzenie zakazu eksportu zbóż rozważa również Bułgaria.

Zgoda na wyprzedaż z Polski zbóż oraz spodziewane zakłócenia w dostawach w następnym sezonie stanowi również olbrzymi impuls do przyspieszenia globalnej inflacji poprzez znaczące wzrosty cen żywności.

Wnosimy o jak najszybsze podjęcie działań w powyższym zakresie.

Sygnatariusze Zrzeszeń i Organizacji Drobiarskich

1. Paweł Podstawka – Przewodniczący Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

2. Dariusz Goszczyński – Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej

3. Katarzyna Gawrońska – Dyrektor  Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz

4. Jakub Pióro – Prezes Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Drobiu

2. Stefan Chrzanowski – Dyrektor Biura POLDRÓB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ceny rosną

Będzie interwencja na rynku pasz, czy nie?