GRYPA PTAKÓW

Grypa ptaków w kujawsko-pomorskim – informacja z 20 grudnia

Rozporządzenie nr 22/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.12.2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów inowrocławskiego i bydgoskiego

Inspekcja Weterynaryjna – zawiadomienie o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków H5N1 w indyków rzeźnych na terenie powiatu inowrocławskiego

Inspekcja Weterynaryjna – zawiadomienie o wykryciu 17.12.2021 ósmego ogniska grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  1. Przetrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem;
  2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
  3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
  4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
    w których utrzymywany jest drób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może to Cię zainteresuje?
Close
Back to top button