RYNEK KONSUMENTA

Sytuacja na rynku drobiu w Polsce.

Polska od 2014 r. jest największym producentem mięsa drobiowego w UE, a chów drobiu jest najbardziej intensywnym kierunkiem produkcji zwierzęcej w kraju. Analitycy resortu rolnictwa podkreślają, że rozwój produkcji drobiarskiej w Polsce jest uzależniony przede wszystkim od możliwości lokowania nadwyżek produkcji na rynkach zagranicznych – głównie w krajach UE, ale również w coraz większym stopniu na rynkach krajów trzecich. Znaczny wpływ na sytuację ekonomiczną krajowego drobiarstwa ma również popyt wewnętrzny na mięso drobiowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button