W związku z podjęciem decyzji o dobrowolnej likwidacji stad kur nieśnych zakażonych wirusem grypy w Irlandii już teraz brakuje jaj konsumpcyjnych. Według branżowych organizacji Irlandia będzie musiała pozyskać jaja poza granicami kraju i to przez dłuższy, trudny do oszacowania czas.

Problem dotknął głównie fermy kur z hrabstwa Monaghan i w mniejszym stopniu gospodarstwa utrzymujące indyki.

Na szczęście mamy do czynienia z  wirusem o niskiej zjadliwości podtypu H6N1, który nie podlega nakazowi likwidacji drobiu przez służby weterynaryjne, a tym samym nie ma podstaw do wypłaty odszkodowań dla właścicieli ferm. W takiej sytuacji jedynym narzędziem producentów w walce z wirusem jest dobrowolna likwidacji stad i zaostrzona bioasekuracja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: