RYNEK KONSUMENTA

Analiza rynku drobiu 6-16 stycznia 2020

Na podstawie biuletynu KOWR “Dwutygodniowa informacja o cenach żywności w Polsce (w okresie 6–16 stycznia 2020 r.) Nr 1/2020”

Ceny zakupu (bez VAT) żywca drobiowego według ZSRIR MRiRW

 •  Na rynku krajowym w grudniu 2019 r., w odniesieniu do listopada 2019 r. ceny żywca drobiowego nie uległy istotnej zmianie. Za kurczęta brojlery dostawcom, tak jak w listopadzie 2019 r., płacono przeciętnie 3,21 zł/kg, nieznacznie (o 0,5%) więcej niż przed rokiem. Cena żywca indyczego w grudniu 2019 r. wyniosła średnio 5,84 zł/kg i była o 0,3% niższa niż w poprzednim miesiącu, ale o ponad 3% wyższa niż przed rokiem.
 •   W drugim tygodniu stycznia 2020 r. (612.01.2020 r.) cena zakupu kurcząt brojlerów ukształtowała się na poziomie 3,32 zł/kg, o 3% wyższym niż przed miesiącem oraz o 5% wyższym niż przed rokiem. Indyki kupowano przeciętnie po 5,69 zł/kg, o 2% taniej niż miesiąc wcześniej, ale o 2% drożej niż w analogicznym tygodniu stycznia 2019 r.2.3. Ceny sprzedaży (bez VAT) produktów drobiowych według ZSRIR MRiRW
 •   W grudniu 2019 r. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych z szyjami średnio po 5,55 zł/kg, o 9,5% drożej niż w poprzednim miesiącu i o 26% drożej niż w grudniu 2018 r. Cena tuszek indyków patroszonych, w porównaniu z notowaniami z listopada 2019 r., wzrosła o 6%, do 10,07 zł/kg i była o 12% wyższa niż przed rokiem.
 •   W drugim tygodniu stycznia 2020 r. (612.01.2020 r.), w odniesieniu do notowań sprzed miesiąca, przeważały wzrosty cen monitorowanych elementów drobiowych. Najbardziej podrożały uda z kurczaka (o 8%, do 5,73 zł/kg), podudzia z kurczaka (o 4%, do 5,38 zł/kg) i nogi z kurczaka (o 4%, do 6,13 zł/kg). Potaniały natomiast tuszki indyków (o 9%, do 9,18 zł/kg), filety z piersi indyka (o 3%, do 20,16 zł/kg), udźce z indyka (o 2%, do 10,17 zł/kg) oraz tuszki kurcząt patroszonych z szyjami (o 1%, do 5,57 zł/kg).2.4. Zmiany cen detalicznych według GUS
 •   W grudniu 2019 r. przeciętna cena detaliczna mięsa drobiowego była o 0,7% wyższa niż w listopadzie 2019 r. oraz o 7,1% wyższa niż przed rokiem. W okresie styczeń–grudzień 2019 r. mięso drobiowe podrożało średnio o 2,1% w odniesieniu do 2018 r.
 •   Jaja oferowane w detalu w grudniu 2019 r. były o 0,7% droższe niż w listopadzie 2019 r., ale o 3,7% tańsze niż przed rokiem. W okresie dwunastu miesięcy 2019 r. przeciętna cena detaliczna jaj była o 7,6% niższa niż w 2018 r.
 •   W grudniu 2019 r. ceny detaliczne produktów drobiowych, monitorowanych przez GUS, były wyższe niż w listopadzie. Za piersi z kurczęcia (filet) konsumenci płacili przeciętnie 15,44 zł/kg, o 2% więcej niż w listopadzie 2019 r., a za piersi z indyka (filet) – 26,87 zł/kg, o 1% więcej. Ceny tych artykułów były również wyższe niż przed rokiem odpowiednio o 3% i o 14%.

Ceny zakupu (bez VAT) zbóż według ZSRIR MRiRW

 •   Po znaczącym sezonowym spadku w okresie zbiorów, ceny zbóż, pomimo krótkotrwałych wahań, wykazują tendencję wzrostową. W grudniu 2019 r. średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w kraju wyniosła 710 zł/t wobec 702 zł/t miesiąc wcześniej. Był to jednak poziom o 15% niższy niż w grudniu 2018 r. Za żyto konsumpcyjne uzyskiwano 574 zł/t, o 2% więcej niż w listopadzie 2019 r., ale o 20% mniej niż przed rokiem.
 •   W drugim tygodniu stycznia 2020 r. przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 732 zł/t, o 3,5% wyższym niż przed miesiącem. W przypadku żyta konsumpcyjnego, którego uprawa ma zasięg lokalny, odnotowano spadek cen o 3%, do 554 zł/t. W porównaniu z notowaniami sprzed roku zboża te były tańsze odpowiednio o 14% i 22%.6.3. Ceny sprzedaży (bez VAT) mąki w opakowaniach 1 kg w wybranych przedsiębiorstwach prowadzących przemiał ziarna zbóż według ZSRIR MRiRW
 •   W grudniu 2019 r. ceny mąki były niższe niż przed rokiem. Średnia cena mąki pszennej typ 450 była o 3% niższa niż w listopadzie 2019 r., a mąki „Poznańskiej” – o 1% niższa. Mąki te były również tańsze niż przed rokiem odpowiednio o 3,5% i 6%. Przeciętna cena mąki pszennej typ 500 była zbliżona do notowanej miesiąc wcześniej, ale o 2,5% niższa niż przed rokiem.
 •   W zakładach młynarskich w dniach 612.01.2020 r. zmiany cen zbytu mąki były różnokierunkowe. W analizowanym okresie krajowi młynarze za mąkę pszenną typ 500 uzyskiwali przeciętnie 1,57 zł/kg, o 6% mniej niż przed miesiącem i o 11% mniej niż rok wcześniej. Mąkę „Poznańską” zbywano po 1,52 zł/kg, a mąkę pszenną typ 450 – po 1,44 zł/kg, po 6% więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku mąki te były tańsze odpowiednio o 2% i 3,5%.

Zmiany cen detalicznych według GUS

 •   Dostawy zbóż ze zbiorów w 2019 r. przyczyniły się do znacznego sezonowego spadku cen ziarna, co z pewnym opóźnieniem, wpływa hamująco na wzrost cen przetworów zbożowych. W grudniu 2019 r. ceny detaliczne pieczywa i produktów zbożowych uległy niewielkiemu zwiększeniu (o0,3%) w porównaniu z listopadem 2019 r. Wzrosły ceny wszystkich monitorowanych asortymentów, z wyjątkiem ceny mąki, która uległa obniżeniu o 1,8%. Makarony i produkty makaronowe wzrosły tylko nieznacznie (o 0,1%), a pieczywo o 0,7%.
 •   W 2019 r. wzrost cen detalicznych pieczywa i produktów zbożowych był nieco wolniejszy niż w roku poprzednim. Od grudnia 2018 r. do grudnia 2019 r. ceny detaliczne pieczywa i produktów zbożowych zwiększyły się o 5,2%, podczas gdy cała żywność i napoje bezalkoholowe podrożały średnio o 6,9%. Ceny mąki wzrosły o 7,3%, a pieczywa – o 6,0%. Stopa wzrostu cen makaronów i produktów makaronowych była nieco mniejsza i wyniosła 3,7%.
 •   Wzrost średniego poziomu cen pieczywa i produktów zbożowych w 2019 r. w porównaniu z poprzednim rokiem wyniósł 6,0%, przy wzroście średniego poziomu cen żywności i napojów bezalkoholowych o 4,9%. Najbardziej zwiększyły się ceny pieczywa (o 8,6%). Mąka podrożała (o 8%), a makarony i produkty makaronowe (o 3%).

-> Cały raport <-

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button