GRYPA PTAKÓW

Koszty ptasiej grypy w polskim drobiarstwie

Grypa ptaków jest zjawiskiem zbyt złożonym i nieprzewidywalnym, aby można było stosować jakiekolwiek porównania oraz wyciągać wiarygodne wnioski na podstawie zdarzeń przeszłych. Niemniej, podobieństwa w rozwoju sytuacji w innych krajach, które walkę z wirusem mają za sobą  skłaniają do poszukiwania analogii i budowania na ich podstawie scenariuszy rozwoju sytuacji w Polsce. Opracowanie przygotowane przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz analizuje sytuację drobiarstwa w Stanach Zjednoczonych, które z grypą ptaków walczyło w latach 2014-2015 i próbuje na podstawie rozwoju sytuacji w USA prognozować prawdopodobny rozwój sytuacji ekonomicznej polskiego drobiarstwa. Cały artykuł tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może to Cię zainteresuje?
Close
Back to top button