w ,

Relacja z konferencji “Rozwój produkcji drobiu-szanse i zagrożenia”

W sali konferencyjnej w Hotel&Restauracja w Minikowie odbyła się konferencja pt. Rozwój produkcji drobiu – szanse i zagrożenia. Zjechali hodowcy oraz osoby zainteresowane tym tematem.

 

Konferencję otworzył dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – dr Roman Sass. Pierwsza prezentacja wygłoszona przez Annę Mońko z KPODR dotyczyła aktualnej sytuacji na rynku drobiu zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przedstawione zostały najnowsze informacje dotyczące m.in. ceny drobiu, eksportu mięsa drobiowego do krajów Unii Europejskiej i na inne rynki.

Omówione zostały również prognozy na najbliższe lata. Od wielu lat obserwuje się dynamiczny rozwój sektora drobiarskiego. Spożycie mięsa drobiowego w Polsce wciąż znajduje się na drugim miejscu po mięsie wieprzowym. Jednak jego ilość sukcesywnie wzrasta, szacuje się, że w 2015 roku wyniosło 30 kg mięsa na osobę. Cena 1 kg żywca młodych kurcząt rzeźnych była niższa w zeszłym roku o 11,5% w porównaniu do roku poprzedniego i był to najniższy poziom cen od 2011 roku. Mimo to wartość polskiego eksportu drobiowego osiągnęła nienotowany poziom 1,7 mld euro, czyli o 18% więcej niż przed rokiem. Ponad 90% polskiego eksportu trafia do krajów Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o produkcję jaj to Polska zajmuje 7 miejsce w Unii Europejskiej, spożycie wynosi 150 sztuk na osobę.

Następnie głos zabrał prof. Marek Adamski z UTP w Bydgoszczy. Omówił perspektywy i zagrożenia w produkcji branży drobiarskiej oraz aktualne tendencje w badaniach naukowych. Polska charakteryzuje się tanią produkcją mięsa w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Jest jednym z nielicznych krajów wolnych od ptasiej grypy, pisklęta rodzicielskie mogą być wywożone poza granice kraju.

Kolejny wykład dotyczący efektywnego żywienia drobiu przedstawił dr inż. Sebastian Kaczmarek z UP w Poznaniu. Zwrócił uwagę, że najważniejszy jest skład aminokwasów w paszy, ważniejszy niż zawartość białka. Niewielkie odchylenia od norm w składzie aminokwasów mogą mieć wpływ na ekonomikę odchowu zwierząt. Prelegent przedstawił wpływ niektórych związków mineralnych na dietę zwierząt, ilość poboru paszy, jakość i konsystencję odchodów. Ważnym czynnikiem jest również konsystencja podawanej paszy – w podawanym granulacie liczy się jednorodność. Po przeprowadzonych badaniach na brojlerach zauważono, że granulat z grubej śrutyposiada lepszą strawność, dłużej zalega w jelitach, natomiast drobna śruta w szybkim tempie przelatuje przez układ trawienny. Jednak trzeba zwrócić uwagę, by granulat nie był podatny na rozwarstwienie. W Danii popularnym systemem żywienia jest tzw. żywienie dościółkowe, straty w granulacie liczone są na 4-5% paszy, ale za to otrzymujemy dobrze wykształcone kurcz eta o wysokiej jakości z dobrze rozwiniętymi kończynami.

Następnie Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego – Jarosław Marunowski i Agnieszka Szews, poruszali ważne dla hodowców problemy hodowlane z prawnego i praktycznego punktu widzenia. Pierwsza część dotyczyła wymagań weterynaryjnych w zakresie dobrostanu kur niosek i brojlerów. Szczególnie ciekawym tematem prowokującym dyskusje wśród hodowców okazała się być ocena zmian zapalnych na skórze podeszwy u brojlerów, co je powoduje i jak temu zapobiegać. Ponieważ jest to ważny parametr wskazujący na panujący dobrostan w gospodarstwie, wiele firm zajmujących się przetwórstwem życzy sobie tej właśnie oceny. Stanowi to dodatkowe wyzwanie dla polskich hodowców, ponieważ w porównaniu do hodowli zachodnich Polska produkuje kurczęta średnio o 0,5 kg cięższe.

Kolejnym tematem były zagrożenia związane z wysoce zjadliwą grypą ptaków, co jest wciąż aktualnym problemem u drobiu wodnego. Zwrócono uwagę na bioasekurację.

Przedstawiciel firmy Cargill Radosław Jutrowski omówił pozycję firmy na rynku paszowym i wyniki prowadzonych wieloletnich doświadczeń we własnej hodowli w Czapelkach. Firma oferuje paszę dla brojlerów, niosek, indyków, drobiu wodnego (gęsi i kaczek), stad rodzicielskich kur mięsnych.

Korzystne oferty kredytowe dla hodowców przedstawił Daniel Roman, który reprezentował Bank BGŻ BNP PARIBAS.

Ważnym punktem było wystąpienie Andrzeja Sieradzkiego przewodniczącego Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, który omówił dotychczasowe dokonania Federacji i potrzeby zrzeszania się hodowców drobiu dla wspólnego dobra i celu. Jego słowa zostały poparte przez prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Romana Wiśniewskiego, który już od wielu lat współpracuje i współorganizuje konferencje drobiarskie organizowane w Minikowie.

 

Anna Mońko, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Pismo do Ministra Rolnictwa w sprawie oceny dobrostanu na podstawie zmian podeszwowych

Jaja tak tanie nie były od lat