RYNEK KONSUMENTA

Konferencja „Środki wsparcia dla organizacji producentów w ramach nowej wspólnej polityki rolnej: Możliwości spółdzielni rolniczych”

Notatka

z konferencji : „Środki wsparcia dla organizacji producentów w ramach nowej wspólnej polityki rolnej: Możliwości spółdzielni rolniczych”

Warszawa, 7 październik 2015r.

Otwarcia dokonał prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski, dokonując oceny spółdzielczej działalności w rolnictwie zrzeszającej rolników w grupy producenckie na zasadzie prawa spółdzielczego. Pomogły w tym poszczególne rządy, przeznaczając na ten cel środki na pomoc techniczną w celu ich konsolidacji przed akcesją.

Rolnicy krajów UE-15 są zorganizowani w grupy producenckie, a ich spółdzielnie są liczącymi graczami na globalnym rynku rolnym.

Krajowa Rada Spółdzielcza wspólnie z MRiRW wspomaga producentów rolnych w organizowaniu rolników dla poprawy konkurencyjności z uczestnikami rynku, pokazania marki produktu, dla rozpoznawalności i wartości odżywczych dla konsumenta, bezpiecznej wartości żywności.

Każda forma zrzeszania rolników jest dobra, ważne żeby działać razem, wspólnie, podając na rynek duże ilości żywności nadając jej znak jakości, nazwę producenta, pochodzenie kraju.

Jako drugi zabrał głos dyrektor Cogeca Klaus Niederlander działający jako koordynator organizacji rolniczych państw członkowskich w Brukseli.

Zaraz po nim zabrał głos prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin krytykując politykę liberalną naszego kraju, niszczącą polską spółdzielczość. Nadmienił, że należy odbudować status spółdzielczości dając na wzór spółdzielczość francuską czy duńską, gdzie dzielą się zyskiem w końcowym rozliczeniu produktu sprzedanego konsumentom. Powiedział, że liczy się siła głosu, a nie ilość. Jego zdaniem należy dokonać zmian w prawie o spółdzielczości na bardziej europejskie, a nie tylko sam literalizm.

Zastanawiał się dlaczego likwidowano GS-sy, Kółka Rolnicze, należało je wspomagać nie niszcząc spółdzielczości.

Minister Zofia Szalczyk omówiła rozwój rolnictwa polskiego wspartego środkami krajowymi, jak również środkami unijnymi, pokazując wykresy jak to dobrze mają się polscy rolnicy.

W uzupełnieniu dyrektor Departamentu Rolnictwa MRiRW Nieć omówił działania w rolnictwie, ich finansowanie z monitorowaniem, zgodność wykorzystania z ich przeznaczeniem.

Związki GP  mają cel wprowadzania innowacyjności w całym pojęciu łańcucha żywnościowego począwszy od pola aż do widelca. Pracują na to naukowcy/uczelnie, wprowadzając myśl techniczną w życie, technologia ciągle się rozwija i nie można doprowadzić do opóźnień w produkcji żywności, bo staniemy się niekonkurencyjni w zderzeniu z innymi krajami świata.

Przedstawił tabelarycznie z jakiego działania można pozyskać środki i w jakiej wysokości.

Kolejnym prelegentem był Waldemar Sochaczewski z ARR, który przedstawił  zadania ARR dotyczące GP i organizacji producentów w świetle zmian legislacyjnych, dotyczących zmian kompetencji, programów operacyjnych.

Copa – Cogeca – pan Prodomos Kalaitzis omówił w kilku słowach rozwój spółdzielni rolniczych w UE. Copa Cogeca zrzesza 30 krajowych spółdzielczych organizacji rolniczych. Mówił jakie są możliwości rozwojowe spółdzielczości, jak można pozyskać konsumenta poszerzając rynki zbytu, a tym samym rozwijać gospodarstwa rolne. Należy przeprowadzać badanie rynku w jakim kierunku inwestować bezpiecznie, żeby nie doprowadzić do bankructwa, produkować pod potrzeby rynku. Badać zapotrzebowania konsumenta i wychodzić naprzeciw podając produkt. Inwestować bezpiecznie i odpowiednio reagować na zachowanie rynku, żeby nie dopuścić do pozycji malejącej, należy wspierać nasze spółdzielnie.

Włoski przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów z Trentino – Alessandra Dalpiaza dokonała analizy nt. zmian na rynku owoców i warzyw w UE oraz dalszej integracji OP w łańcuchu dostaw żywności. Import z UE zmniejsza się na rzecz eksportu na rynki europejskie i światowe. Zrzeszenie ciągle rozrasta się, ponieważ producenci dopatrują się w nim samych korzyści w świetle zmniejszania się konsumpcji każdego produktu.

W świetle globalizacji rynku oferta produktów ciągle rośnie i jest zróżnicowana. Nie ma sensu walczyć z takimi objawami, należy raczej szukać rozwiązań i produktów bardziej przypadających konsumentom. Jak doprowadzić do zbilansowania produktów – stosunku import do eksportu – organizacja jest kluczem do rozwiązania tego problemu. Nie wystarcza sama promocja produktu, należy inwestować bezpiecznie. Rynek musi być na bieżąco monitorowany. Dając na rynek duże ilości towaru w terminach długoterminowych przez członków spółdzielni/organizacji, koszta rozkładają się na wszystkich uczestników, stają się dzięki temu bardziej konkurencyjnymi. Wiedza o rynku jest niezbędna.

Stowarzyszenie osiąga obrót wartości 1 mld €, zrzeszając 14000 producentów żywności. Zatrudnienie ciągle zwiększa się, ponieważ przybywa pracy, choćby w szukaniu nowych rynków zbytu poza UE, np. w Egipcie i in. krajach Afryki (w dbałości o bezpieczeństwo ostatnio zrezygnowano z szukania nowych rynków w niektórych afrykańskich państwach).

Rada organizacji spotyka się co 2 tygodnie dokonując analizy rynku wewnętrznego, UE i poza, analizując potrzeby rynków, dzięki temu można na bieżąco stymulować produkcję.

Mirosław Maliszewski jako prezes Związku Sadowników RP przedstawił rynek owoców i warzyw. Następnie wystąpił Witold Boguta prezes KZGPOiW -Spółdzielni Osób Prawnych. Mówił na temat integracji w łańcuchu żywności i partnerstw.

Waldemar Broś, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, miał wystąpienie dotyczące obaw sektora i skutków praktycznych rozwoju współpracy w sektorze mleka.

Oświadczył, że sektor mleczarski w Polsce ma się dobrze w porównaniu do Danii, odnotowuje ciągły wzrost produkcji. Polska ma 6. miejsce w produkcji sera na świecie, przy działającej mocno szarej strefie.

Holm Svendsen z Duńskiej Rady ds. Rolnictwa i  Żywności  odniósł się do zmian w sektorze mleczarskim w podejmowaniu obecnych wyzwań rynkowych.

Spółdzielczość w Danii ma swoje tradycje, które są ciągle unowocześniane przystosowując się do zmieniających się wyzwań rynkowych. Następuje pełna konsolidacja, dzięki czemu stają się poważnym graczem na rynku.

Na koniec spotkania były pytania do pani Zofii Szalczyk. Zapytałem dlaczego w perspektywie PROW 2014-2020 zabrakło zapisu wsparcia sektora drobiarskiego oraz braku funduszy na finansowanie organizacji ogólnokrajowej z FPMD.

Bez wsparcia finansowego organizacje rolnicze branży drobiarskiej nie mają szans pracować efektywnie. Musi być zapis obligatoryjny o finansowaniu.

Podsumowując tę owocną konferencję nie sposób nie podkreślić, że z pewnością warto się konsolidować, bo w grupie tkwi siła, pojedynczy producent nic nie znaczy na globalnym rynku. Można podpatrzeć jak Włosi czy Duńczycy łączą się, żeby sprostać wyzwaniom rynku.

Roman Wiśniewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button