w , ,

XXI Forum Gospodarcze, Toruń, 03.03.2015r.

Notatka

z XXI Forum Gospodarczego w Toruniu

w dniu 3 marca 2015

Moderator programu Marek Zuber przywitał gości i prelegentów, wygłaszając słowo wstępne do dalszych wystąpień i dyskusji.

Motorem gospodarki jest eksport, który ciągle wzrasta począwszy od transformacji 40 mld € do 160 mld € za 2013, analogicznie do wzrostu PKB 30% do 40% z tendencją ciągłą wzrostową. Bardzo istotną sprawą jest udział polskich eksporterów do 65%. Zwyżka eksportu towarów z branży rolnej, analogicznie do okresu, począwszy od 5.5 mld € również z tendencją wzrostową do 20,7 mld € .

Z branży motoryzacyjnej 70% części do samochodów pochodzą z polskich firm a 2/3 ok. 60-70% części do sprzętu AGD. W znacznej części wszystkie towary produkowane w polskich firmach na terenie Polski są oznaczone znakami do jakiego kraju kierowany jest towar. Dużą dynamiką wywozu towarów z branży drzewnej jest dużym zainteresowaniem klientów na całym świecie.

Sprzedaż towarów branży rolnej na wschód od polskich granic wyniósł 12 mld € i pomimo embarga ze strony Rosji jest tendencja stabilna, a w stosunku 2013 do 2014 dynamika wzrostu jest niezmienna.

Maciej Kanabaj – Kierownik Centrów Obsługi Inwestorów i Eksportu w Departamencie Rozwoju Gospodarczego, Certyfikacji i Monitoringu Funduszy Unijnych, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – przedstawił ofertę bezpłatną wsparcia dla przedsiębiorców z sieci COIE.

Projekt przedstawia po raz pierwszy działania administracji rządowej i samorządowej na rynkach zagranicznych  w zakresie promocji polskiej gospodarki.

Działania w ramach projektu mają na celu wzrost aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych, poprzez ułatwienie dostępu do informacji niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji  eksportu/importu na rynki UE i nie tylko. Wszystkie placówki COIE  w przeważającej ilości działają przy Urzędach Marszałkowskich, udzielając informacji w zakresie: aktywnych instrumentów wsparcia eksportu, nawiązania kontaktów, możliwości udziału w międzynarodowych targach, imprezach wystawowych, uwarunkowań eksportowych, analiz i badań rynkowych, form rozliczeń, metod promocji oferty eksportowej, funkcjonalności i zasad korzystania z systemu interwencyjnego Solvit.

Eksperci COIE popularyzują wśród przedsiębiorców wiedzę w obszarze handlu międzynarodowego organizując w tym zakresie bezpłatne spotkania informacyjne i konferencje. Więcej: www.coie.gov.pl

Paweł Mieczan przedstawił atrakcyjność eksporterów sektora spożywczego za okres 2008-2013. Prowadzi woj. mazowieckie przed wielkopolskim i pomorskim, natomiast K-P klasuje się w połowie wykazując wielkość eksportu 1400,00zł na mieszkańca.

Najbardziej dochodową grupą jest cukier i jego wyroby, tłuszcze i oleje, przetwory z mięsa, warzywa i owoce. Trendy rozwoju eksportu do 2020: cukier – spółka cukrowa, tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego oraz produkty młynarskie.

Wzrost eksportu w okresie rocznym wynosi 6-7% z tendencją wzrostową.

Bariery: nieznajomość procedur, kadry, fundusze, zmienność przepisów i interpretacji.

Oczekiwania: dotacje finansowe, informacje, brokerskie poręczenia kredytowe, sprawdzanie wiarygodności partnerów, certyfikacja produktów i usług, gwarancje państwowe.

Ruslan Esin – przedstawiciel ministerstwa gospodarki Białorusi.

Przedstawił interesującą ofertę zaproszenia polskich przedsiębiorców do inwestowania w jego kraju w modernizacji istniejących zakładów jak również w budowie nowych przedsiębiorstw, zabezpieczenia finansowe w wysokości 2.3 mld $, dostęp do czterech państw euroazjatyckich. Korzystanie z ulg (50lat), dobrze wykwalifikowanej siły roboczej, stabilność społeczna.

12-15 maja 2015 zaprasza na Forum Euroazjatyckiej Linii Gospodarczej na Białorusi, Mińsk ul. Lenina 19.

AHK – Thomas Urbańczyk, Dyrektor polsko-niemieckiej Izby Przemysłowo -Handlowej  (AHK Polska).

Firma handlowa AHK działa od 1995 roku w 130 biurach w 90 krajach, zatrudniając 1700 pracowników z podziałem na różne działania. Szkolenie partnerów na całym świecie z tendencją rosnącą. Funkcjonuje 951 izb członkowskich to są firmy niemieckie lub polskie z wkładem niemieckim z tendencją zmienną udziału niemieckiego na korzyść z poza Niemiec. Firma AHK jest dofinansowana w 12% z budżetu państwa niemieckiego pozostała kwota z wpływów firmy.

AHK Polska reprezentuje interesy niemieckiej gospodarki w RP, zachowując neutralność oraz obiektywizm. AHK to prestiż, kontakty, reprezentacja interesów, komisje tematyczne. Spotkania klubowe, branżowe i tematyczne, gospodarcze, plenarno-świąteczne. Bardzo duże grono uczestników z Polski i całej UE.

Indywidualne doradztwo rynkowe, prawne, personalne, księgowe, podatkowe itd.

Sądy arbitrażowe, mediacje, projekty i oferty współpracy, kształcenie zawodowe, szkolenia. Informacje na temat rynku i przedsiębiorstw; jak analizy rynku, sprawdzenie wiarygodności finansowej, informacje o programach pomocowych, dotacje. Indywidualne doradztwo w tematach jw. oraz wirtualne biura sprzedaży, pozyskiwania nowych klientów, informacje o przetargach, doradztwo personalne. Opracowanie strategii oraz przygotowanie prezentacji, zdefiniowanie i selekcji potencjalnych kooperantów w Niemczech. Nawiązanie kontaktów z firmami w “D”, prezentacje firmy. Projekty na targi międzynarodowe w UE i poza UE. Szukanie partnerów w tematyce energii odnawialnej, efektywności energetycznej, itd.

Wszystkie formalności prawne, finansowe z założeniem lub przejęciem firmy, spółki z niemieckim udziałem. Finansowe uruchomienie firmy poprzez bank, zapewniając umowy handlowe z wejściem na rynek. Pomoc w wyborze lokalizacji firmy na zasadach i przepisach podatkowych niemieckich.

Pomoc ministerstwa gospodarki i spraw zagranicznych.

USŁUGA NIEODPŁATNA. Składka członkowska przynależności do AHK w skali rocznej wynosi 3100,00 zł.

Violetta Weroniecka przedstawiła misje gospodarcze jako skuteczne narzędzie wspierania przedsiębiorstw z województwa K-P w nawiązywaniu kontaktów eksportowych. Dwa wyjazdy projektu pilotażowe do Danii, Szwecji, Niemiec, Chin, USA, Szanghaju, targi w Siel.

Wyjazdy finansowane w 100% z podziałem 15% koszt budżetu państwa, 85% środki unijne, kieszonkowe po stronie uczestników wyjazdu.

Przedstawiciel Afryki obecny na spotkaniu, zainteresowany jest polskimi firmami, żeby lokowały swoje interesy biznesowe właśnie w jego kraju. Odpowiedź, na razie brak w programie działania na terenie Afryki, ale wszystko jest przed nami.

Wypowiadali się uczestnicy wyjazdów biznesowych, oświadczali jednoznacznie, że należy odbyć co najmniej 5 takich wyjazdów, żeby pozyskać jednego kontrahenta. Należy przecierać szlaki rozpoznawcze, szukanie kontaktów, składanie ofert na targach najlepiej bo jest większa rozpoznawalność. Rozmowy z ludźmi biznesu. Spotkania z władzami samorządowymi opinie są różne, jedni pochwalają takie spotkania inni mówią, że niejednokrotnie samorządowcy na takich spotkaniach nudzą się, bo nie znają się na interesach biznesowych, jedynie mogą udostępnić spotkania tematyczne w terenie. Wyjazd do USA: jest duża polonia, którą można wykorzystać do działań w rozpoznawalności, pokazując co mamy do zaoferowania. Kontakty są bardzo ważne, które w przyszłości mogą zaowocować. Na dziś jest rynek mocno nasycony usługami, firmami oferującymi duży wachlarz wyrobów, należy być cierpliwym i szukać kontaktów rywalizować jakością i wiarygodnością.

Wyjazd do Niemiec: zdaniem uczestników rynek jest bardzo hermetyczny i trudno dostać się do jakiejkolwiek informacji biznesowej. Dlatego też Urzędy Marszałkowskie mają narzędzia, żeby doprowadzić do spotkań w zależności od branży. Dużym zainteresowaniem cieszy się branża meblarska i jest jeszcze czas i miejsce w wyjeździe biznesowym właśnie w branży meblowej. Wykorzystać okazję, bo to może być ostatnie.

Misje pokazują, że należy mieć pomysł na zarabianie. Wówczas urzędy marszałkowskie będą uczestniczyć w zorganizowaniu takich wyjazdów do szukania kontaktów, które w przyszłości przyniosą pożytek.

W tych wszystkich transakcjach biznesowych jest bardzo ważne, żeby ubezpieczyć się w bezpiecznej firmie ubezpieczeniowej – taką ofertę złożył Rafał Kłobucki przedstawiciel Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE S.A.

Ubezpieczenie gwarantuje od 85-100% odzyskania swoich należności, ponieważ gwarantowane jest udziałem ministerstwa finansów w 63,31% i Banku Gospodarki Krajowej w wysokości 36,69%. Ubezpieczenie obejmuje kontrakty krajowe i zagraniczne, w tym Rosji i Białorusi jako rynek wysokiego ryzyka.

Firma KUKE prowadzi monitoring partnera biznesowego, zabezpiecza kompleksowo kontrahenta, uczestniczy w Rządowym Programie. Działa na rynku od 2007 i dalej funkcjonuje mając zainteresowanie klienta na taką usługę.

Wartość ubezpieczeniowa od 2010 roku podwoiła się do 9,9 mld $ wartości obrotu ubezpieczeniowego. Odszkodowania wzrosły od 2011 o prawie 100%.

Warto dowiedzieć się nie co więcej na stronie: www.kuke.com.pl

Profesor Witold Modzelewski wygłosił referat o podatku Vat przy sprzedaży towarów na inne rynki (w UE i poza UE) oraz debata na temat miejscu Polski w rynku UE w dziedzinie eksportu z zapytaniem czy może być jeszcze lepiej?

Nastąpi przewartościowanie podatków w perspektywie krótszej i dłuższej w uzależnieniu od uwarunkowań UE. Nie będzie zwrotu Vatu ponieważ są duże nadużycia. Pakiet luksemburski. Roczne szacowane straty 250 mld €, wyłudzenia w RP to szacuje się na 9,3 mld €. Skala dostaw wspólnotowych jest ogromna a skala wyłudzeń zwrotów określa się na 80 mld zł kasowo co wypływa, a w 2013 110 mld zł, tj. ok. 1/3 wyłudzeń, zgodnie z resztą z załącznikiem 11 Ustawy wykazu towarów większego ryzyka. Przestępczość międzynarodowa jest nietykalna. Liberał to optymizacja podatków. Władze wspólnotowe szukają pomysłu na ukrócenie procederu. Obrót dużych partii towarów jak stali, oleju opałowego, węgla jest trzykrotny na zwrot Vatu jako odwrotne obciążenie.

W RP koszt utrzymania partii, nie licząc pensji, wynosi 180 mln zł. Musi nastąpić zmiana w dalszej perspektywie czasowej przy zmianie pokoleniowej.

Wystąpienie profesora było bardzo pouczające, nagrodzone oklaskami.

Roman Wiśniewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Konferencja Efektywnego Gospodarowania, Przysiek, 25.02.2015r.

Konferencja “Nowoczesna produkcja drobiu”, Minikowo, 26.02.2015r.