RYNEK KONSUMENTA

Konferencja Efektywnego Gospodarowania, Przysiek, 25.02.2015r.

Notatka

z Konferencji Efektywnego Gospodarowania,

która odbyła się 25 lutego 2015

w ODR Przysiek

Otwarcia dokonał dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Bernard Mucha.

Niedługo minie 11lat od wstąpienia Polski do UE. W okresie tym nastąpiły duże zmiany w rolnictwie i jego otoczeniu. Polska stała się największym beneficjentem pozyskiwania środków finansowych z WPR  z przeznaczeniem na rozwój obszarów wiejskich.

W znaczącej grupie gospodarstw rolnych nastąpił skok technologiczny stawiając rolników w czołówce producentów w produkcji zdrowej żywności, dając przemysłowi bardzo dobry surowiec, co przyczyniło się do liczącego kraju w eksporcie polskiej żywności na rynki europejskie.

Wzrost udziału produktów rolno-spożywczych w strukturach handlu zagranicznego w 2013 wynosił ponad 13%, a w 2014 przekroczył 20mln €.

Wg danych GUS produkcja rolnicza w 2014 wzrosła o 15% w stosunku do 2013.

Dochody rolnicze wg opinii rolników były najgorsze od wstąpienia Polski do struktur UE, na potwierdzenie spadku dochodów wykazują badania analityków  do poziomu 6-7%.

Prognozy przewidują zwiększenie zapotrzebowania na żywność w krajach Afryki, co jest nadzieją na lepszą przyszłość w rolnictwie pod warunkiem wygrania pozycji w silnej konkurencji produkcji żywności z krajami  Ameryki Północnej i Południowej.

Dlatego musimy przygotować polskie rolnictwo do silnej konkurencji, nazywając dzisiejszą konferencję pod hasłem „konkurencyjność”.

Gospodarstwa rolne chcąc utrzymać się na rynku produkcji żywności, muszą wprowadzać w swoich gospodarstwach innowacyjność, ograniczania kosztów produkcji i funkcjonowania gospodarstwa, wspólne formy gospodarowania i wspólnej sprzedaży produktu do przemysłu. Rozwijać sprzedaż bezpośrednią na rynki lokalne jako produkt „lokalny” jako źródło dodatkowe dochodu dla rolnika. Skrócenie łańcucha dostaw produktu dla przemysłu pomijając  dodatkowych pośredników. Rozwijać integracyjne powiązania ekonomiczne rolników z przetwórstwem.

W trakcie konferencji poruszane były sprawy jak sprostać wszystkim tym wyzwaniom jakie stoją w  2015 roku w świetle PROW 2014-2020.

Konkurencyjność w produkcji pszenicy, rzepaku, kukurydzy i buraków cukrowych na świecie zostały szeroko omówione przez prelegenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr Pawła Boczar. Przedstawił charakterystykę analizowanych gospodarstw dla każdego rodzaju zbóż.

Innowacje w uprawie roli i nawożeniu roślin rolniczych przedstawił dr Tomasz Piechota.

Wybrane działania inwestycyjne PROW 2014-2020 adresowane do rolników przedstawił Mariusz Tatka z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Poznaniu.

Zazielenienie jako warunek płatności bezpośrednich w pełnym zakresie przedstawił Krzysztof Żok z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie przedstawił Andrzej Janc Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych w Concordii Polska TUW.

Rachunkowość rolnicza jako warunek wsparcia działań inwestycyjnych w PROW 2014-2020 oraz funduszu stabilizacji dochodów przedstawił dr Zbigniew Floriańczyk z Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Produkcję trzody chlewnej przedstawił rolnik Zbigniew Plitt z Łasina woj. K-P, Katarzyna i Błażej Bobińscy z Kołaki Wielkiej woj. mazowieckie, Łukasz Tekieli z Borszyn Wielki woj. dolnośląskie.

Na koniec rolnik Kathrin i Peter Seeger z Otzberg z Niemiec. Oprócz prowadzonej produkcji zwierzęcej i upraw roślin, powiedział o otwartych drzwiach dla konsumenta, współpracy z mediami przedstawiając jak produkuje się żywność ponieważ posiadają przestarzałą wiedzę lub wcale, która jest zmienna w miarę postępu czasu i technologii, wprowadzaniu innowacyjności w produkcji żywności i ochronie środowiska. Na pytanie o zagrożeniach polskiego rolnika oświadczył, że po osiągnięciu większej wiedzy o zarządzaniu swoim gospodarstwem, stanie się równorzędnym partnerem.

Roman Wiśniewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button