ORGANIZACJE DROBIARSKIE

Ćwiczenia na wypadek ptasiej grypy w gminie Lubicz

W dniu 12 września 2013 r., w Mierzynku, przy fermie drobiu Roberta Wiśniewskiego odbyły się ćwiczenia, których tematem było „Działanie urzędu gminy i służby weterynaryjnej w sytuacji powstania ogniska epizootii”.

W zajęciach brały udział jednostki organizacyjne gminy oraz podmioty realizujące zadania ochrony ludności – Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, Lubickie Wodociągi Sp. z o.o., OSP Grębocin, OSP Lubicz, patrol Policji. Głównym elementem ćwiczenia był wykład Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu, Doroty Stankiewicz, która przedstawiła uczestnikom procedury oraz zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze objętym groźną chorobą – wysoce zjadliwą grypą ptaków. Ten ważny temat spowodował, że do Mierzynka przyjechali przedstawiciele wszystkich zespołów zarządzania kryzysowego z powiatu toruńskiego, a także miasta Torunia. Obecni byli m.in. Starosta Toruński – Mirosław Graczyk, Burmistrz Chełmży – Jerzy Czerwiński, Wójtowie gmin : Łysomic – Piotr Kowal, Obrowa – Andrzej Wieczyński oraz kierujący ćwiczeniem Wójt Gminy Lubicz – Marek Olszewski. Wydział Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy reprezentował Jerzy Gawęda. Służby mundurowe reprezentowali : z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu – podinsp. Stanisław Mikołajczak, z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu – bryg. Sławomir Kamiński, Komendant WKU w Toruniu – ppłk. Andrzej Koprowski. Wszystkim uczestnikom zajęć składamy serdeczne podziękowania za aktywny udział w ćwiczeniu. Szczególne podziękowanie kierujemy do Roberta Wiśniewskiego za udostępnienie terenu i umożliwienie przeprowadzenia ćwiczenia.

wykład

uczestnicy ćwiczeń

Ćwiczenia w gminie Lubicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button