Pomorskie Zrzeszenie
Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Zarząd
 • Mariusz Sobierajski – Prezes
 • Zygmunt Stromski – V-ce Prezes
 • Zygmunt Lejkowski
 • Marek Stasiak
KRS 0000454108
Data rejestracji 14 marca 2013 r.
Adres siedziby
3 Maja 2/14, 83-300 Kartuzy

Regionalne Zrzeszenie
Hodowców Drobiu w Słupsku

Zarząd
 • Bogdan Bieńkowski – Prezes Zarządu
 • Danuta Ołdak – V-ce Prezes
 • Jerzy Winkowski – V-ce Prezes
 • Lucjan Ołdak – członek zarządu
 • Grażyna Golec – członek zarządu
 • Mirosława Storta – członek zarządu
 • Zbigniew Kowalczyk – członek zarządu
 
Komisja Rewizyjna
 • Paweł Rycerz
 • Jolanta Kępa
 • Krzysztof Bińczak
 • Renata Kowalczyk
 • Kazimierz Tesmer
KRS 0000028033
REGON 771256840
Data rejestracji 30 lipca 2001 r.
Adres siedziby
15, Żelice, 77-230 Kępice