w , , , ,

Najnowsze dane dot. sytuacji drobiu w Europie


Według ostatnich danych przedstawionych 19 października przez Komisję Europejską, w skali UE w latach 2023/24 prognozowany jest wzrost produkcji drobiu o 2,1 proc.  w tym:

– kurczęta typu brojler: +1,6%

– indyki: +3,7%

– kaczki: +8,9%

Produkcja drobiu ogółem w UE: 2024/2023 ma wzrosnąć o 1 punkt procentowy,  w tym:

– kurczęta typu brojler: +0,9%

– indyki: +0,9%

– kaczki: +3,2%


W okresie styczeń-lipiec 2023 r: +3,3% r/r odnotowano wzrosty w większości państw członkowskich. W Polsce był to wzrost o 1,6 proc., w Hiszpanii o 5,9 proc., w Niemczech o 0,1 proc., we Francji 1 proc. W Holandii odnotowano spadek o 0,6 proc.
Popyt jest w miarę stabilny, przy raczej ograniczonej podaży. Ceny w 41. tygodniu 2023 r. (9-15 października): 259 euro/100 kg, tj. -1,2% t/t, -1,1% m/m, -0,2% r/r; +35% względem średniej
5-letniej. Koszty produkcji ustabilizowały się.

Jeżeli chodzi o rynki światowe, to w USA płacono 236 euro/100 kg i w Brazylii 135 euro/100 kg.

Unijny eksport drobiu w okresie styczeń-lipiec 2023 r. wyniósł 1 140 590 ton, co oznacza spadek o 0,8% punktu procentowego rok do roku, wartościowo: 2 712 544 tys. euro, tj. wzrost o 5,3 proc.
r/r. Główne kierunki (ilościowo) eksportu to Wielka Brytania (wzrost o 3% r/r), Ghana (spadek o 2proc.) i Kongo (spadek o 8 proc.).

W tym samym czasie do UE sprowadzono 535 124 tony, (wzrost o 9,3 proc.) o wartości 1 299 638 tys. euro (wzrost o 14,1%), głównie z Brazylii (387,9 tys. ton – wzrost o 6,5 proc.), Ukrainy (257,2 tys. ton – wzrost o 62,6 proc.) i Tajlandii (325 tys. ton – wzrost o 18,5 proc.).

Jeżeli chodzi o import z Ukrainy, to od 1 stycznia do 16 października 2023 roku sprowadzono 193 767 tys. ton (+58% r/r); z czego największy wolumen skierowano do Holandii i Słowenii. Import mięsa mrożonego wzrósł +42% r/r (95,2 tys. ton), a import mięsa świeżego prawie się podwoił (77 tys. ton). Według ekspertów, w przyszłości Ukraina będzie eksportowała więcej mięsa świeżego.

·Grypa ptaków w sezonie 01.10.2022-30.09.2023 to 868 ognisk, 15 187 141 ubitych sztuk drobiu. Najwięcej ognisk choroby stwierdzono we Francji (45,4 proc.), na Węgrzech (19,6 proc.) i w Polsce (10,8 proc.). Najwięcej ognisk dotyczyło kaczek (395) oraz indyków (113). Najwięcej ubitego drobiu: kaczki – 3,8 mln szt., kurczęta typu brojler – 3,6 mln szt., kury nioski – 2,8 mln szt.

oprac. I.Sz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

MHP przed czasem wykupuje swoje obligacje

Rynek jaj w Europie