LEGISLACJA

Pilne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie “Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”

Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 11 grudnia 2019 r. (środa), w sali kolumnowej im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D) w gmachu Sejmu w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8. Początek posiedzenia godz. 11.00

Porządek dzienny: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat  „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”.

Przewodniczący Komisji

Robert Telus

W związku z formalnymi wymogami wstępu do budynków sejmowych prosimy o pisemne zgłaszanie na adres e-mail:krrw@sejm.gov.pllub nr faxu [22] 694-19-76 nazwisk osób delegowanych na posiedzenie Komisji (wraz z podaniem zajmowanego stanowiska), do godz.12.00 w dniu poprzedzającym posiedzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button