LEGISLACJA

GMO do 2021

Od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Oznacza to przesunięcie wejścia w życie tego zakazu o 4 lata. Zdaniem rządu, rozwiązanie takie zapobiegnie niedoborom białka paszowego, w którego uzupełnianiu istotną rolę pełnią importowane śruty oleistych roślin (GMO). Pozwoli także utrzymać konkurencyjność sektora paszowego w Polsce względem innych podmiotów działających w Unii Europejskiej, bo cena pasz w naszym kraju nie wzrośnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button