ORGANIZACJE DROBIARSKIE

II edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu 15-16.10.2015r.

II edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu 15-16.10.2015r. zorganizowana przez Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz European Landowners’ Organization (ELO).

Priorytetami rozwoju Europy na lata 2015-2010 są inteligentne specjalizacje w sektorze rolno-spożywczym, a także innowacje w rolnictwie i potencjał wzrostu sektora agrobiznesu. Dzięki kongresowi spotkać się mogli przedstawiciele środowiska menadżerów agrobiznesu, prezesi firm, właściciele gospodarstw rolnych, władze związków regionalnych pracodawców rolnych, przedstawiciele izb rolniczych, agencji rządowych oraz środowisk naukowych i inni. Umożliwiło to bezcenną wymianę doświadczeń i informacji. Uczestnicy zapoznali się z nowatorskimi przedsięwzięciami biznesowymi na obszarach wiejskich, z potencjałem rozwoju, jaki daje nowa perspektywa unijna oraz z możliwościami dalszego wspierania gospodarstw rolnych. Wysłuchali także prelekcji na temat zmian klimatycznych, wyzwań dla rolnictwa oraz funduszy zewnętrznych dla sektora agrobiznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button