Ukraina zapowiada złożenie skargi na Polskę do WTO

W związku z zapowiedziami polskiego rządu, że po 15 września utrzymany zostanie zakaz importu ukraińskiego zboża do naszego kraju, władze Ukrainy zapowiedziały złożenie skargi do międzynarodowego arbitrażu WTO. Zdaniem Ukrainy, nie przestrzegając decyzji UE Polska łamie zasady handlu międzynarodowego i porozumień, których jest sygnatariuszem.

Exit mobile version