W ubiegłym roku wzrósł eksport mięsa drobiowego z Polski

Według wstępnych danych resortu rolnictwa, w 2022 roku z Polski wyeksportowano 1,59 mln ton mięsa drobiowego i przetworów o wartości 20 mld złotych. Jest to w stosunku rocznym wzrost o 7 procent pod względem wolumenu i 61 proc. pod względem wartości.

Nadal głównym odbiorcą mięsa drobiowego z Polski pozostają Niemcy, gdzie trafiło 286 tys. ton, czyli o 16 proc. więcej niż przed rokiem.  Na drugim miejscu była  Wielka Brytania, gdzie trafiło blisko 160 tys. ton (wzrost o 13 proc).  Eksport do Francji wzrósł o 21 procent i wyniósł  147 tys. ton.  Jeżeli chodzi o import z Ukrainy, to w 2022 roku w czwartym kwartale 2022 rok do Polski zaimportowano z tego kraju 7,9 tysiąca ton mięsa drobiowego, co stanowiło wzrost o 74 procent r/r. Jak informuje Eurostat, większość fileta drobiowego z Ukrainy trafiło do Polski, Holandii i na Węgry.

Według  GIW, 5.03.2023 w Polsce potwierdzono 56 ognisk grypy ptaków i 33 przypadki wirusa u dzikich ptaków. W ciągu lutego tego roku  potwierdzono 16 nowych ognisk – głównie w hodowlach indyka i kaczki, co zdaniem analityków może świadczyć o powolnym wygaszaniu transmisji wirusa grypy ptaków.

Na podstawie: https://agronomist.pl/artykuly/foodagri-industry-flash-informacje-branzowe-mieso-luty-2023

Exit mobile version