Informacja o wyniku postępowania ofertowego “Drobiarstwo w obliczu wyzwań”

Przekazujemy informację o zakończeniu postępowania ofertowego mającego za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje rozwiązania kreatywne, a następnie wdroży kampanię promocyjną „Drobiarstwo w obliczu wyzwań” Informacja dostępna pod linkiem: Wyniki postępowania „informacja o wyniku postępowania ofertowego Drobiarstwo w obliczu wyzwań” Informacja – plik PDF Więcej

Informacja o wyniku postępowania „Promocja drobiu za pośrednictwem platformy TikTok”

Przekazujemy informację o zakończeniu postępowania ofertowego mającego za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje rozwiązania kreatywne, a następnie wdroży kampanię promocyjną „Promocja drobiu za pośrednictwem platformy TikTok” Informacja dostępna pod linkiem: Wyniki postępowania „informacja o wyniku postępowania ofertowego Promocja drobiu za pośrednictwem platformy TikTok” Informacja – plik PDF Więcej

Informacja o wyniku postępowania „Bitwa na drobiowe smaki III Ogólnopolski konkurs kulinarny dla uczniów szkół gastronomicznych”

Przekazujemy informację o zakończeniu postępowania ofertowego mającego za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje rozwiązania kreatywne, a następnie wdroży kampanię promocyjną „Bitwa na drobiowe smaki III Ogólnopolski konkurs kulinarny dla uczniów szkół gastronomicznych” Informacja dostępna pod linkiem: Wyniki postępowania „Bitwa na drobiowe smaki III Ogólnopolski konkurs kulinarny dla uczniów szkół gastronomicznych” Informacja – plik PDF Więcej

Informacja o wyniku postępowania „Triathlon – Drób jedz, by szybciej biec”

Przekazujemy informację o zakończeniu postępowania ofertowego mającego za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje rozwiązania kreatywne, a następnie wdroży kampanię promocyjną „Triathlon – Drób jedz by szybciej biec” Informacja dostępna pod linkiem: Wyniki postępowania „Triathlon – Drób jedz by szybciej biec” Więcej

Informacja o wyniku postępowania „Badania naukowe mające na celu poprawę jakości mięsa drobiowego w Polsce – badania nad Salmonellą”

Informujemy, że zakończyło się postępowanie ofertowe mające za zadanie wyłonić wykonawcę przedmiotu zamówienia: „Badania naukowe mające na celu poprawę jakości mięsa drobiowego w Polsce – badania nad Salmonellą”.  W wyniku postępowania ofertowego do realizacji powyższego działania wybrano ofertę przedstawioną przez: UNIVENTUM LABS sp. z o.o. – spółkę celową Uniwersytetu Gdańskiego. Więcej

Informacja o wyniku postępowania “Promocja drobiu z wykorzystaniem 150 Influencerów Marketingu”

Przekazujemy informację o zakończeniu postępowania ofertowego mającego za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje rozwiązania kreatywne, a następnie wdroży kampanię promocyjną “Promocja drobiu z wykorzystaniem 150 Influencerów Marketingu” Informacja dostępna pod linkiem: Wyniki postępowania “Promocja drobiu z wykorzystaniem 150 Influencerów Marketingu” Więcej

Informacja o wyniku postępowania “Ko-ko koniec z hejtem drobiu”

Przekazujemy informację o zakończeniu postępowania ofertowego mającego za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje rozwiązania kreatywne, a następnie wdroży kampanię promocyjną “Ko-ko koniec z hejtem drobiu” Informacja dostępna pod linkiem: Wynik postępowania “Ko-ko koniec z hejtem drobiu” Więcej

Informacja o wyniku postępowania “Wspaniale, że jecie drób”

Przekazujemy informację o zakończeniu postępowania ofertowego mającego za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje rozwiązania kreatywne, a następnie wdroży kampanię promocyjną “Wspaniale, że jecie drób” Informacja dostępna pod linkiem: Informacja o wyniku postępowania “Wspaniale, że jecie drób” Więcej

Informacja o wyniku postępowania “Drób jedz by szybciej biec III”

Przekazujemy informację o zakończeniu postępowania ofertowego mającego za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje rozwiązania kreatywne, a następnie wdroży kampanię promocyjną “Drób jedz by szybciej biec III” Informacja dostępna pod linkiem: Wynik postępowania “Drób jedz by szybciej Biec III” Więcej