Posiedzenie Rady Konsorcjum Bezpieczna Ferma

W dniu 9 października o godzinie 15:00 w Bydgoszczy przy ulicy Mazowieckiej 28 w Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP obędzie się posiedzenie Rady Konsorcjum Bezpieczna Ferma. Na spotkaniu omówione zostaną następujące kwestie: treść Umowy o Dofinansowanie budżet projektu Bezpieczna

Więcej