Propozycja dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego

W reakcji na nadwyżki mięsa drobiowego KRD-IG wysłała propozycję dopłat do Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. KRD-IG szacuje, że jest to wielkość nawet 200 tyś. ton mięsa, które nie zostanie wyeksportowane, a które to od momentu wybuchu epidemii na krajowym

Więcej

Ważne! Płyta do składowania obornika bez pozwolenia na budowę z dopłatą tylko do 12 marca.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 12 marca mija termin składania wniosku na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczaniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych? w ramach działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020.

Więcej

Posiedzenie Rady Konsorcjum Bezpieczna Ferma

W dniu 9 października o godzinie 15:00 w Bydgoszczy przy ulicy Mazowieckiej 28 w Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP obędzie się posiedzenie Rady Konsorcjum Bezpieczna Ferma. Na spotkaniu omówione zostaną następujące kwestie: treść Umowy o Dofinansowanie budżet projektu Bezpieczna

Więcej

Program Bezpieczna Ferma doceniony. Drugie miejsce w rankingu ogólnopolskim

W dniach 1-2 października w Bydgoszczy odbyło się spotkanie w ramach „Partnerstwo dla rozwoju III”, na którym pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oficjalnie potwierdzili przyznanie programowi Bezpieczna Ferma dofinansowania. Nasz program został zakwalifikowany na drugim miejscu w kraju i znalazł

Więcej

Pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum Bezpieczna Ferma

W dniu 9 października 2019 roku (środa) o godz. 15:00 odbyło się I posiedzenie Rady Konsorcjum Bezpieczna Ferma.  Spotkanie odbyło się w Bydgoszczy, ul. Mazowiecka 28, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Rady konsorcjum: Roman

Więcej

Konferencja „Środki wsparcia dla organizacji producentów w ramach nowej wspólnej polityki rolnej: Możliwości spółdzielni rolniczych”

Notatka z konferencji : „Środki wsparcia dla organizacji producentów w ramach nowej wspólnej polityki rolnej: Możliwości spółdzielni rolniczych” Warszawa, 7 październik 2015r. Otwarcia dokonał prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski, dokonując oceny spółdzielczej działalności w rolnictwie zrzeszającej rolników w grupy

Więcej