Pilne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”

Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 11 grudnia 2019 r. (środa), w sali kolumnowej im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D) w gmachu Sejmu w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8. Początek posiedzenia godz. 11.00 Porządek dzienny: Rozpatrzenie

Więcej

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich – szanse i zagrożenia

Notatka z posiedzenia zespołu wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa kujawsko – pomorskiego które odbyło się 29 maja 2018 w siedzibie K-P Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Więcej

Jak to jest z dobrostanem drobiu?

Polepszanie warunków dobrostanu zwierząt oraz higieny produkcji i warunków pracy personelu są kluczowymi działaniami podejmowanymi obecnie przez światowe koncerny drobiarskie – wynika z monitoringu prowadzonego przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz. Wśród komentarzy dotyczących tych procesów najczęściej pojawiają się

Więcej

Zmiany rozporządzenia w sprawie ptasiej grypy

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722). Rozporządzenie było procedowane w trybie ekspresowym, w związku

Więcej

Wolno czy nie wolno?

Pod tym linkiem znajduje się artykuł z portalu agropolska.pl o wypuszczaniu kur na zewnątrz budynków. A w zasadzie chodzi o wyjaśnienie rozbieżności między stanowiskiem MRiRW a KIPDIP. Ministerstwo zakazuje, a Rada interpretuje przepisy na korzyść wolnowybiegowców. O co chodzi? O

Więcej

Spotkanie Zespołu Doradczego Wojewody K-P

19 września 2016 roku odbyło się spotkanie Zespołu Doradczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Wsi i Rolnictwa z udziałem przedstawiciela K-PZHDiPJ. Tematy poruszane na zebraniu: Aktualne problemy dotyczące pszczelarstwa. Ochrona pszczół w działaniach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Sytuacja w rolnictwie

Więcej