Udostępniane analizy pochodzą z Biuletynu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowanego prze Departament Promocji i Jakości Żywności.

Badane są ceny skupu drobiu oraz ceny sprzedaży i ceny giełdowe przetworów.

Makroregiony skupu i sprzedaży drobiu:

 Nazwa makroregionu Województwa wchodzące w skład
 północny pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie
 centralny mazowieckie, łódzkie
 południowo-wschodni lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie

Biuletyn na temat drobiu przygotowuje:

Małgorzata Czeczko – adres e-mail: Malgorzata.Czeczko@minrol.gov.pl

Biuletyn na temat jaj przygotowuje:

Anna Pankiewicz – adres e-mail: Anna.Pankiewicz@minrol.gov.pl

Biuletyn na temat zbóż przygotowuje:

Adam Pachnicki – adres e mail: Adam.Pachnicki@minrol.gov.pl

Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Makroregiony występujące w niektórych zestawieniach:

 Nazwa makroregionu Województwa wchodzące w skład makroregionu
 centralno-wschodni lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
 południowy dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
 północno-zachodni kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. (022) 623-16-06 fax (022) 623-27-06

Biuletyn udostępniany jest wszystkim zainteresowanym bezpłatnie i znajduje się na stronie.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/biuletyny-informacyjne

Analiza rynku pochodzi ze strony KOWR

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacja-o-cenach-zywnosci