Czy koronawirus wpłynie na dostępność pasz?

Utrzymujące się ograniczenia sprawiają, że niedobór surowców u wytwórców pasz staje się krytyczny. Pandemia COVID-19 odbiła wyraźne piętno na wytwórniach, które opierają się na półproduktach pochodzących z importu. Dotyczy to poekstrakcyjnej śruty sojowej, ale także dodatków paszowych takich jak witaminy,

Więcej

W Brukseli o grupach producenckich i imporcie z Ukrainy.

Bruksela, 19.02.2020 r. Komunikat Prasowy z wypowiedzi posła Krzysztofa Jurgiela na posiedzeniu Komisji AGRI w dniach 17 i 18 lutego 2020 r. W poniedziałek 17 i 18 lutego w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Więcej

Branża drobiarska chce zniesienia zakazu na pasze GMO

Organizacje z branży drobiarskiej zaapelowały do ministra rolnictwa o uchylenie w ustawie o paszach zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.W wysłanym piśmie przedstawiciele

Więcej

Spotkanie konsultacyjne w sprawie GMO

Notatka ze spotkania w Warszawie w dniu 18.04.2012 r. Spotkanie konsultacyjne w sprawie zniesienia zakazu stosowania pasz z GMO odbyło się w siedzibie KRD-IG w Warszawie. Udział w spotkaniu wzięły ogólnopolskie organizacje drobiarskie: (KRD-IG, KIPDiP, PZZHiPD , KFHDiPJ, OZPD”Poldrób”). Z

Więcej