Grypa ptaków nie opuściła Polski

Kilka dni temu Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o złożeniu do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt wniosku o przyznanie Polsce statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków. Niestety, 1 lipca stwierdzono obecność wirusa w gospodarstwie przyzagrodowym w miejscowości Dojazdów (małopolskie), gdzie właściciel utrzymywał 116 sztuk drobiu różnych gatunków. Jest to 60. ognisko tej choroby w 2023 roku.

red.

Exit mobile version