MAKROEKONOMIA

Minister rolnictwa – sprzedaż zboża hodowcom także z dopłatami

Na konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Telus odniósł się do postulatów wysuwanych między innymi przez organizacje producentów drobiu – w tym KFPDiHJ w sprawie uznania hodowców za podmioty skupujące zboże, co umożliwi rolnikom otrzymywanie dopłat na podstawie faktur.

“każdy rolnik, który sprzeda swoje hodowcy czy hodowcy drobiu, czy hodowcy trzody chlewnej, czy innemu hodowcy bydła zboże, ma również dopłatę do zboża, którą już ogłosiliśmy” – powiedział Telus.

Zygmunt Stromski i Przemysław Rybka przy aktywnym udziale członków Zespołu ds. drobiarstwa przygotowali stanowisko, które zostało przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z inicjatywy naszej Federacji, po raz kolejny udało się – z powodzeniem – przekazać sygnał rządzącym o problemach naszej branży. Jest to także kolejny dowód na potrzebę szybkiej i sprawnej reakcji na dynamicznie zmieniającą się sytuację ekonomiczno-prawną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button