MAKROEKONOMIA

Bankowcy o prognozach cen drobiu i jaj

Zdaniem bankowców, w najbliższym czasie prognozowane są spadki cen drobiu. Jest to spowodowane z jednej strony zwiększoną podażą, a z drugiej malejącym popytem będącym skutkiem zubożenia klientów ograniczających konsumpcję. 

W okresie I-XII 2022 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 53,8% r/r wobec wzrostu o 17,0% w analogicznym okresie 2021 r., co było efektem wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów i większego wolumenu sprzedaży. Cena skupu drobiu wyniosła w styczniu 6,23 zł/kg (+30,9% r/r), a cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 2,29 zł/kg (+25,5% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w styczniu 2,72 wobec 2,61 przed rokiem, wskazując na poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym.

” Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu oczekujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2023 r. wyniesie ok. 5,50 zł/kg i ok. 4,40 zł/kg na koniec 2024 r” – przewidują eksperci banku.

Jednocześnie ekonomiści uważają, że po rekordowych wzrostach cen jaj, w najbliższych miesiącach czeka nas korekta ze spadkiem cen. Obecnie czynnikiem spowalniającym ten proces ma być duża skala eksportu polskich jaj.

W okresie I-XII 2022 r. wartość polskiego eksportu jaj zwiększyła się o 98,5% r/r wobec spadku o 8,3% w analogicznym okresie 2021 r., co było efektem zarówno wyższych cen uzyskiwanych przez eksporterów jak i wyższego wolumenu sprzedaży. Cena skupu jaj klasy M w styczniu wyniosła 67,87 zł/100 sztuk (+86,8% r/r), a cena pasz dla niosek ukształtowała się na poziomie 1,97 zł/kg (+23,9% r/r). W konsekwencji w styczniu relacja cen 100 jaj/pasza wyniosła 34,49 wobec 22,87 przed rokiem, wskazując na bardzo silną poprawę opłacalności produkcji jaj w ujęciu rocznym.

Autorzy analizy uważają, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2023 r. wyniesie ok. 42 zł/100 sztuk oraz ok. 47 zł/100 sztuk na koniec 2024 r.

Źródło: https://www.fxmag.pl/artykul/ceny-jaj-w-polsce-bija-rekordy-wartosc-polskiego-eksportu-jaj-eksplodowala

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button