LEGISLACJA

Pierwsze spotkanie zespołu parlamentarnego z ekspertami z zakresu drobiarstwa i zbóż

Podczas pierwszego merytorycznego zebrania parlamentarnego zespołu ds. badania nieprawidłowości przy imporcie ukraińskiego zboża, mięsa drobiowego i jaj  posłowie wysłuchali wstępnych stanowisk zaproszonych do prac w zespole ekspertów. Branżę drobiarską reprezentował pan Paweł Podstawka, przewodniczący KFHDiPJ.

W swoim wystąpieniu przewodniczący Podstawka przedstawił skalę problemu, przypominając liczby obrazujące ilość przywiezionego do UE z Ukrainy mięsa drobiowego i jaj. Jednocześnie podkreślił pozycję naszej branży w gospodarce kraju i jej rolę w zagospodarowaniu uprawianego w Polsce zboża. Tylko brojlery konsumują 5,4 mln ton zbóż, nie mówiąc już o 45 mln niosek.

Tu zasygnalizował problem, który może być związany z wykorzystywaniem do produkcji pasz zbóż nie spełniających wymogów jakościowych. Z całego kraju napływają sygnały o problemach w hodowli, które według wstępnych ocen, mogą mieć związek ze stosowaniem w mieszankach paszowych wadliwych komponentów – np. skażonego zboża.  Przewodniczący zwrócił uwagę posłów na konieczność wzmożenia kontroli produkcji i dystrybucji pasz. W przypadku potwierdzenia podejrzeń, nie wykluczył wniosków o odszkodowania.

Odnosząc się do zagrożeń związanych z importem mięsa i jaj z Ukrainy, przewodniczący Podstawka podkreślił, że biorąc pod uwagę zupełnie inne realia produkcji drobiu na Ukrainie i w krajach UE, te ostatnie nie mają szans na konkurowanie ceną z żywnością na Ukrainie, a zaniechania kontroli i kwestie proceduralne dotyczące określania kraju pochodzenia produktów żywnościowych powodują, że klienci nie mają szans na świadomy wybór zdrowej i produkowanej według norm unijnych żywności w sklepach – zwłaszcza tych nastawionych na duży obrót i niskie ceny oferowane klientom.

Red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może to Cię zainteresuje?
Close
Back to top button