MAKROEKONOMIA

Sześć krajowych izb rolniczych apeluje o ucywilizowanie importu żywności z Ukrainy

Polska KRIR, AK CR – Czeska Izba Rolnicza, HCA – Węgierska Izba Rolnicza, SPPK- Słowacka Izba Rolno-Spożywcza) oraz organizacji skupiających rolników z Bułgarii i Rumunii w sprawie importu płodów rolnych z Ukrainy przekazały Komisji Europejskiej stanowisko w sprawie niekontrolowanego importu żywności z Ukrainy.

Wszystkie organizacje wskazały na konieczność szybkiego zajęcia się negatywnym wpływem importu taniej i produkowanej według standardów odbiegających od wymaganych w UE żywności przez struktury UE.

Wnioskujemy o utworzenie unijnego funduszu wsparcia dla rolników z krajów V4, Rumunii i Bułgarii, którzy ucierpieli w wyniku wzmożonego napływu produktów z Ukrainy, finansowanego z innych źródeł niż budżet WPR. Jednocześnie należy ponownie zweryfikować tzw. solidarnościowe szlaki, aby ukraińska produkcja mogła dotrzeć do miejsca docelowego, czyli do krajów o bardzo niskim bezpieczeństwie żywnościowym. Naszym zdaniem można rozważyć takie instrumenty, jak skup interwencyjny, dotowany i zabezpieczony transport” –  napisano w stanowisku.

Podkreślono, że ukraińskie mięso i płody rolne mają niższą jakość niż ta produkowana w UE, na dodatek w ich produkcji używane są środki chemiczne zakazane w państwach Wspólnoty.

Na podstawie; https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/izby-rolnicze-z-6-panstw-ue-zadaja-odszkodowan-dla-rolnikow-w-krajach-dotknietych-kryzysem/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może to Cię zainteresuje?
Close
Back to top button