RYNEK KONSUMENTA

Prezes PZZiPD broni decyzji o zakazie stosowania pasz z GMO

Przedstawiciele dziesięciu organizacji wyrazili swój niepokój po ogłoszeniu przez rząd decyzji, na mocy której od 2024 roku nie będzie można stosować w hodowli zwierząt pasz z dodatkiem GMO. Argumenty przemawiające przeciwko tak szybkiemu wprowadzeniu zakazu przedstawiliśmy w poprzednich postach.

Tymczasem w Radiu Maryja pojawił się wywiad z Andrzejem Danielakiem, prezesem Polskiego Związku Zrzeszeń i Producentów Drobiu, który broni decyzji rządu.

„W Unii Europejskiej i na świecie rośnie cała rzesza ludzi sprzeciwiających się stosowaniu organizmów genetycznie modyfikowanych w żywności. Myślę, że żadna branża, w tym drobiarska, nie ma prawa ignorować tego trendu. Oni muszą słuchać tego, co konsumenci sobie życzą, a że w tej chwili nie można sprostać temu, by produkować soję bez GMO, to nasza polska polityka zmierza do tego, aby krok po kroku zwiększać produkcję rodzimą i stosować, przetwarzać soję w taki sposób, żeby była ona strawna i nie posiadała w sobie czynników antyżywieniowych” – powiedział prezes Danielak.

Zdaniem prezesa PZZiPD, poprzez skrócenie terminu odraczającego wprowadzenie zakazu, polski rząd stara się zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe kraju m.in. poprzez eliminację z obiegu pasz zawierających rośliny modyfikowane genetycznie. Jak zaznacza Danielak, soja będąca składnikiem pasz białkowych jest produkowana w krajach, które stosują na masową skalę żywność modyfikowaną genetycznie, dzięki czemu możliwe jest przy jej uprawie używanie środków ochrony roślin zawierających glifosat – składnik przez wielu badaczy uważany za wyjątkowo toksyczny i wywołujący długotrwałe zmiany w organizmach ludzi. Dlatego też, zdaniem prezesa Danielaka, konieczne jest eliminowanie składników roślinnych modyfikowanych genetycznie z obiegu żywienia zarówno ludzi jak i zwierząt.

Oprac. Red.

Więcej:

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-a-danielak-w-unii-europejskiej-i-na-swiecie-rosnie-cala-rzesza-ludzi-sprzeciwiajacych-sie-stosowaniu-gmo/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button